Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ


Συναισθηματική νοημοσύνη σε  θέσεις ευθύνης
Πότε ξεκινά η διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης?

Με το άρθρο 89 παρ. 3β και 4β του κώδικα ΚΚΔΚΥ (Ν.3584/07) τίθεντο χρονικοί περιορισμοί για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής σε θέσεις ευθύνης:

  • 3β. Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων Ο.Τ.Α. και του Α.Σ.Ε.Π.
  • 4β. Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων Ο.Τ.Α. και Α.Σ.Ε.Π. (για τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες, Διεύθυνση, Τμήμα κ.α.)
Με το αριθ. πρωτ: 36388/16/25-5-2017 έγγραφο ΥΠΕΣ για το έγγραφο πατήστε εδώ είχαν ανασταλεί οι διαδικασίες επιλογής.


«Οι πρωτοβάθμιοι ΟΤΑ δεν μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, λόγω των χρονικών περιορισμών του ΚΚΔΚΥ για την έκδοση της προκήρυξης (αρ. 89 παρ. 3β και 4β, όπως ισχύει ).
Για την επίλυση του θέματος, η υπηρεσία μας έχει ήδη προωθήσει νομοθετική ρύθμιση για την άρση των περιορισμών αυτών, κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4369/2016, όπως ήδη ισχύει για τους αντίστοιχους περιορισμούς του Υ.Κ. (αρ. 30 παρ. 4 ν.4369/2016).»

Με το άρθρο 92 του Ν. 4483/2017, το γνωστό σαν πολυνομοσχέδιο ΦΕΚ 107/31-7-2017 άρθηκε η αναστολή ή πάγωσε επ’ αορίστου;

«Κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4369/2016 στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, κατά την οποία δεν ισχύουν οι χρονικοί περιορισμοί που αφορούν στην έκδοση προκήρυξης θέσεων προϊσταμένων οργανικών μονάδων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 και της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 89 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκηρύσσονται αρχικά οι θέσεις προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων προκηρύσσονται οι θέσεις προϊσταμένων Διεύθυνσης, οι οποίοι επιλέγονται από τα υπηρεσιακά συμβούλια της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από το χρόνο έναρξής της.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων, συνεδριάζουν τα Υπηρεσιακά Συμβούλια του άρθρου 5 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να επιλέξουν προϊσταμένους Τμημάτων. Η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Τμημάτων ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων»


Το ερώτημα "πότε ξεκινά η διαδικασία" παραμένει?

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.