Κυριακή 28 Μαΐου 2017

Απολογισμός Δράσης 2015 - 2016

Στην τακτική γενική συνέλευση των μελών που πραγματοποιήθηκε 3/3/2017 εγκρίθηκε ο απολογισμός δράσεων του Συλλόγου, για τα έτη 2015 και 2016.
Στα παρακάτω link αναρτάται σχετικό πληροφοριακό υλικό. (Το θέμα της ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους εργασίας ΟΤΑ αναδείχτηκε ιδιαίτερα - video)

Οικονομικός Απολογισμός 2015-2016

Στην τακτική γενική συνέλευση των μελών που πραγματοποιήθηκε 3/3/2017 εγκρίθηκε ο οικονομικός απολογισμός 2015-2016.
Στο παρακάτω link αναρτάται το έγγραφο του οικονομικού απολογισμού όπως εγκρίθηκε από την Εξελεγκτική Επιτροπή. Αφορά το διάστημα από 8/4/2015 έως 31/12/2016.
Οικονομικός Απολογισμός 2015 2016

Δευτέρα 22 Μαΐου 2017

Το Καταστατικό του Συλλόγου

Το ισχύον καταστατικό του Συλλόγου είχε διαμορφωθεί στη Γενική Συνέλευση των Μελών που είχε πραγματοποιηθεί την 18η Οκτωβρίου 2005. Η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί με την εγκριτική    Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Ηρακλείου (38/2006). Πρόσφατα, την 3η Μαρτίου 2017 συγκλήθηκε Γενική Συνέλευση, με σκοπό την τροποποίηση άρθρων του καταστατικού. Αναμένεται η έκδοση απόφασης έγκρισης. Στο παρακάτω link θα βρείτε όλο το κείμενο του καταστατικού.
https://drive.google.com/file/d/0B479_TANgMnvR3JnemFaczBxZE0/view?usp=sharing