Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017

Χριστούγεννα 2017


via GIPHY

Από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου 
(Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν. Ηρακλείου ή Seotanherakliou
          Ευχές για 
                                                      Υγεία, 
                                                                             Αγάπη, 
                                 Ευτυχία, 
                                                         Ευημερία,                                                                                                                                                  Δημιουργικότητα,                           
                                         Συντροφικότητα,                  Αλληλεγγύη,       
                                                            Ειρήνη.
στα Μέλη μας, στις οικογένειες τους, στους φίλους μας και στους εργαζόμενους των ΟΤΑ.  

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Απαιτήσεις κατά του Δημοσίου - Παραγραφή αξιώσεων. π.χ. 13ος, 14ος μισθός, επίδομα άδειας


Για τις αξιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο υπήρχε μία διγνωμία, η εξής: 
Για την παραγραφή της αξίωσης ισχύει η πενταετία ή η διετία;


Για την παραγραφή μιας αξίωσης που δημιουργήθηκε μετά από την 1η/1ου/2015, ισχύει ο Ν. 4470/14.

"Άρθρο 140 Ν.4470/14
Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

1. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής.
2......
3. Η απαίτηση οποιουδήποτε των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ` αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφεται μετά την παρέλευση διετίας από τη γένεσή της."


Για τις αξιώσεις που γεννήθηκαν πριν την 1η/1ου/2015, ίσχυε το Ν.Δ. 321/69 και όταν καταργήθηκαν οι διατάξεις του, ίσχυε ο Ν. 2362/95.

Και το άρθρο 91 Ν.Δ. 321/69 και το άρθρο 90 του Ν. 2362/95 προέβλεπαν πενταετή παραγραφή  χρηματικής αξίωσης κατά του Δημοσίου και διετή παραγραφή αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων.

Μάλιστα όσο ίσχυε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, είχε εκδοθεί Απόφαση Ανώτατου Ειδικού (ΑΕΔ 2/2012) για να κρίνει τη συνταγματικότητα της διάταξης της παρ. 3 για τους δημοσίους υπαλλήλους, που αφορούσε τη διετία, μετά από διχογνωμία του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ. Σύμφωνα με τη απόφαση αυτή η διάταξη του άρθρου 91 παρ. 3 του ΝΔ/τος 321/1969, (η διετία)  δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος.
Αναλυτικά προέβλεπε η ΑΕΔ 2/2012:
 1. Αν οι αξιώσεις των με οποιαδήποτε σχέση υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου από καθυστερούμενες αποδοχές ή απολαβές οποιασδήποτε φύσεως ή αποζημιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό, οι οποίες ορίζονται και οφείλονται απ’ ευθείας από το νόμο και των οποίων την πληρωμή αρνείται ή καθυστερεί το Δημόσιο για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με την έννοια την οποία προσδίδουν τα όργανά του στο νόμο, από την οποία όμως άρνηση ή καθυστέρηση δεν παρακωλύεται η δικαστική επιδίωξη της αξιώσεως, υπόκεινται σε διετή παραγραφή.
 2.  Η πενταετής παραγραφή, αντιθέτως, ισχύει όταν για τη θεμελίωση του επί των αποδοχών ή των πάσης φύσεως απολαβών δικαιώματος, απαιτείται η έκδοση πράξεως του Δημοσίου, την οποία παρανόμως παραλείπουν να εκδώσουν τα όργανα του, δηλαδή όταν δεν πρόκειται για ευθεία αγωγή λόγω αρνήσεως ή καθυστερήσεως καταβολής των αποδοχών, αλλά για αγωγή αποζημιώσεως, λόγω παραλείψεως οφειλομένης νόμιμης ενέργειας των οργάνων του Δημοσίου.

Μετά από τα προαναφερόμενα, για κάποια αξίωση Δημοσίων Υπαλλήλων, π.χ. δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων, επίδομα αδείας, κ.α. η παραγραφή είναι διετής, μετρώντας από το χρόνο που γεννήθηκε η αξίωση. Με δεδομένο το χρόνο που απαιτείται για να εκδικαστεί μία αξίωση υπαλλήλων μόνιμου δικαίου, στα Διοικητικά Πρωτοδικεία (τουλάχιστον έξι (6) χρόνια), θα χρειασθεί να κατατεθούν τρεις (3) αγωγές. Και αυτό ισχύει, με την προϋπόθεση, το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει να παραιτηθεί της έφεσης και να μην συνεχιστεί η δικαστική διεκδίκηση σε Διοικητικό Εφετείο. Άρθρο 54 Νόμου 4447/2016 

Είναι λογική η διευθέτηση αυτή του ζητήματος;

"Δεν ανήκει στη δικαστική αλλά στη νομοθετική εξουσία να αποκαθιστά ανισότητες, με άμεση ή έμμεση επέκταση του πεδίου εφαρμογής μισθολογικών ρυθμίσεων σε κατηγορίες δημόσιων κ.λπ. υπαλλήλων και λειτουργών, στις οποίες ο νομοθέτης δεν είχε προβλέψει. Διότι ο κίνδυνος άνισης μεταχείρισης ουσιωδώς ομοίων καταστάσεων εξ' αιτίας αυθαίρετων ρυθμίσεων, δεν δικαιολογεί εν προκειμένω την υποκατάσταση του νομοθέτη από τον δικαστή." ΑΕΔ 2/2012

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας - Εμβολιασμός.


Το θέμα της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, κάτω από την πίεση της αύξησης των εργατικών ατυχημάτων στους ΟΤΑ. Το ΔΣ του Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν.Ηρακλείου παράλληλα με την εκπαίδευση και την ενημέρωση των εργαζόμενων, με έγγραφό του προς ΣΕΠΕ, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εργασίας ζήτησε εφαρμογή της νομοθεσίας, όσο αφορά σε έξι (6) ζητήματα. Δεν παραγνωρίζεται ότι οι κύριες αιτίες του προβλήματος είναι η πλημμελής συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η απασχόληση στις υπηρεσίες καθαριότητας, σε μεγάλο ποσοστό, "ανακυκλούμενων" εργαζόμενων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε επικίνδυνες εργασίες. Όμως τα έξι  (6) αυτά βήματα είναι προϋπόθεση για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας:

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

14 Δεκεμβρίου 2017 - Απεργία.


Συνάδελφοι,

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017 οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα απεργούμε για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας και να σταματήσουμε τη λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων, που και η σημερινή κυβέρνηση εφαρμόζει.

Α΄ φάση κινητικότητας. Στατιστικά στοιχεία.


Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση της κινητικότητας ( Ν.4440/2016 ) που περιελάμβανε τη δημοσίευση των διαθέσιμων θέσεων και την υποβολή αιτήσεων. 
Συγκεκριμένα, από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είχαν εγκριθεί :
 • 456 Θέσεις διαθέσιμες για Μετάταξη - Απόφαση Επιτροπής: ΑΔΑ ΩΛΕΦ465ΧΘΨ-ΥΜ8
 • 345 Θέσεις διαθέσιμες για Απόσπαση - Απόφαση Επιτροπής: ΑΔΑ ΩΙΒΝ465ΧΘΨ-1ΤΕ
Στην Ηλεκτρονική διεύθυνση πλατφόρμας κινητικότητας μπορείτε να βλέπετε τα προσόντα ανά θέση, τις  θέσεις που  δημοσιεύονται και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. 

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Ωραία περάσαμε- Ο χρόνος λίγος - Σύντομα να ξανασμίξουμε πιο πολύ χρόνο.Περάσαμε όμορφα 
στην ειδική προβολή της ταινίας "Καζαντζάκης" του Γ. Σμαραγδή 
για τα Μέλη του Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν.Ηρακλείου 
στον κινηματογράφο ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
στο Γάζι (Αμμουδάρα).

Και η συμμετοχή  ήταν μεγάλη (τελική απαρίθμηση: 603 άτομα, μέλη και οικογένειες) και η επιθυμία να σμίξουμε μεγάλη,  γι αυτό και ο χρόνος  φάνηκε λίγος.

Το Δ.Σ. εκφράζει ευχαριστίες στα Μέλη του για:

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Καταβολή αξίας ΜΑΠ- γάλακτος παρελθόντων ετών. Αναγνώριση οφειλής και σε Εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.Για την απόδοση των μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος παρελθόντων οικονομικών ετών 2012 έως 2016, σε αξία, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017,  ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου (ΦΕΚ Α΄ 107/31-7-2017) από 22 Αυγούστου 2017 ενημέρωσε τις δημοτικές αρχές των περιφερειακών Δήμων του Ν. Ηρακλείου.

Κυριακή 26 Νοεμβρίου 2017

Λεπτομέρειες, πλην ουσιαστικές, για την ειδική προβολή της ταινίας "Καζαντζάκης" στο ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ.Η προβολή της ταινίας «Καζαντζάκης» του Γ. Σμαραγδή, 
θα γίνει την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 6.00μμ  στον κινηματογράφο ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ στο Γάζι (Αμμουδάρα).

Θα διατεθούν, λόγω μεγάλης συμμετοχής ( 700 δηλώσεις ) οι πέντε (5) αίθουσες προβολής ταινιών του ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, με χωρητικότητα 750 θέσεων.

Είναι χρήσιμο να επισημανθούν ορισμένες λεπτομέρειες για να απολαύσουμε τη βραδιά.

Σάββατο 25 Νοεμβρίου 2017

Ειδική προβολή της ταινίας "Καζαντζάκης" για τα Μέλη του Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν.Ηρακλείου (long version trailer)
Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου διοργανώνει ειδική προβολή της κινηματογραφικής ταινίας "Καζαντζάκης" του Γ. Σμαραγδή, για τα μέλη του και την οικογένειά τους, την Παρασκευή 1/12/2017 και ώρα 18.00, στο πολυχώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ, Γάζι (Αμμουδάρα).

Oι δηλώσεις συμμετοχής έφθασαν τις 700 και γι αυτό θα διατεθούν και οι πέντε (5) αίθουσες προβολής.

Η πορεία του Ν. Καζαντζάκη στην ζωή, μέσα από αποσπάσματα από τα βιβλία του:

Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017

Πρόσκληση ΔΣ


Καλείστε σε συνεδρίαση την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 στο χώρο του Συλλόγου, ισόγειο Εθνικής Αντιστάσεως 176, Ηρακλείου για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα: 

 1. Ενημέρωση (Γιαλιαδάκης Κ.)
 2. Δικαστική διεκδίκηση καταβολής σε χρήμα ΜΑΠ – γάλακτος παρελθόντων ετών, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν 4483/2017, σε περίπτωση μη λήψης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, μέχρι 30/11/2017, αναγνώρισης οφειλής, καθορισμού προϋποθέσεων και δικαιούχων, από Δήμο που εργάζονται Μέλη μας (αποστολή εξώδικου δήλωσης).
 3. Οργάνωση ειδικής προβολής της κινηματογραφικής ταινίας «Ν. Καζαντζάκη» του Γ. Σμαραγδή στον πολυχώρο ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ Αμμουδάρα, Γάζι και καθορισμός λεπτομερειών, ύστερα από την λήξη της προθεσμίας δηλώσεων συμμετοχών των Μελών μας. 
 4. Αξιολόγηση προσφορών και επιλογή πάροχου σύνδεσης διαδικτύου (internet) τα γραφείο του Συλλόγου.

Η πρόσκληση ΔΣ

Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Απεργία -Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017 (ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π.)

 Οι συμβασιούχοι-εργαζόμενοι των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ των ΟΤΑ απεργούν διεκδικώντας:

 1. Μόνιμες θέσεις εργασίας για το ήδη υπάρχον προσωπικό.
 2. Διασφάλιση ΟΛΩΝ των ανανεώσεων συμβάσεων με νομοθετική παρέμβαση από τα αρμόδια Υπουργεία.
 3. Σταθερή και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση των Δημοτικών Δομών ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.
 4. Μόνιμες Δομές ΚΔΑΠ/ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ.
 5. Διαβούλευση και με τον ΠΑ.Σ.Ε.Κ.Δ.Α.Π. για την άμεση υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου.
 6. Την άμεση καταβολή των αποδοχών-δεδουλευμένων στους συναδέλφους σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ καθώς σε αρκετούς Δήμους, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. παραμένουν απλήρωτοι.

Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017

Δικαίωμα συμμετοχής σε απεργία - Ιδιωτικού δικαίου

Εργαζόμενοι με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, προγραμμάτων ΕΣΠΑ, 12μηνων συμβάσεων στους παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ κλπ απεργούν Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017: Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του Ν. 1264/82 «Εργαζόμενοι του κλάδου ή της επιχείρησης που δεν είναι μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που κήρυξε απεργία μπορούν να λάβουν μέρος σ' αυτή». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του Ν. 1264/82 οι συνδικαλιστικές ελευθερίες και δικαιώματα δημοσίων υπαλλήλων αφορούν «ακόμη δε και στους υπαλλήλους με σχέση ιδιωτικού δικαίου που κατέχουν οργανικές θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 103 παρ. 3 του Συντάγματος»
Κατά συνέπεια καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι που βρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας που βρίσκονται τα μέλη της συνδικαλιστικής οργάνωσης που προκήρυξε την απεργία.

Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

17 Νοέμβρη 2017-ριζίτικο


Νίκος Ξυλούρης - αητός
(ριζίτικο)


σε ψηλό βουνό
σε ριζιμιό χαράκι
κάθεται έν αητός

βρεγμένος, χιονισμένος
ο καημένος και παρακαλεί
και παρακαλεί
τον ήλιο ν ανατείλει

ήλιε ανάτειλε, ήλιε ανάτειλε

ήλιε λάμψε και δώσε
για να λιώσουνε
χιόνια από τα φτερά μου
και τα κρούσταλλα
από τα ακράνυχά μου

ήλιε ανάτειλε, ήλιε ανάτειλε.

Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017

ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017


     

24ωρη ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 
για όλους τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Διεκδικούμε:
 1.          Την άμεση ανάκληση των εξαγγελιών του Υπουργού Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου και την ακύρωση του προγράμματος που έχει σχεδιάσει και μεθοδεύει να εφαρμόσει για κατάργηση των Σχολών Τ.Ε. Προσχολικής Αγωγής και την διετή υποχρεωτική ένταξη των παιδιών ηλικίας 4-6 ετών στα Νηπιαγωγεία που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια στη κατάργηση του Δημόσιου, Κοινωνικού και Παιδαγωγικού χαρακτήρα των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών και στην καταστρατήγηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων Παιδαγωγών.
 2.          Την ΑΜΕΣΗ τροποποίηση του άρθρου 27 του Ν.4354/2015 ώστε από την 1 Ιανουαρίου 2018 με το ξεπάγωμα της μισθολογικής εξέλιξης οποιαδήποτε αύξηση από την χορήγηση μισθολογικού κλιμακίου να μην συμψηφίζεται με την υπάρχουσα προσωπική διαφορά.
 3.           Την άμεση υπογραφή νέας Σ.Σ.Ε. για το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου.
 4.        Την άμεση έκδοση ολοκληρωμένης και σαφής διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της Ε.Σ.Σ.Ε. που υπεγράφη πρόσφατα από την Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
 5.   Την άμεση έκδοση οδηγιών και διευκρινήσεων από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εφαρμογή των διατάξεων του Πολυνομοσχεδίου (Ν.4483/2017), καθώς έχει δημιουργηθεί σύγχυση και αναστάτωση στις Δημοτικές υπηρεσίες με αποτέλεσμα να μένουν μέχρι σήμερα ανεφάρμοστες ευνοϊκές ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους.
 6. ·   Την άμεση έκδοση και καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ στους συνταξιούχους Δημοτικούς Υπαλλήλους από το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη χορήγησή της, ιδιαίτερα για τους Δημοτικούς Υπαλλήλους, είναι αδικαιολόγητες, καθώς οι αποφάσεις για τους συνταξιούχους του Δημόσιου Τομέα προηγούνται κατά ένα χρόνο τουλάχιστον.
 7.         Την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν.4483/2017 που αφορά στους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν από τους προσωρινούς πίνακες διαγωνισμών του Α.Σ.Ε.Π. και συνεχίζουν να εργάζονται για περισσότερα από επτά (7) έτη, καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στις υπηρεσίες των Δήμων και κυρίως εξυπηρετούν τις ανάγκες της Κοινωνίας οι οποίοι παραμένουν σε καθεστώς «ομηρίας» και ανασφάλειας με τη μη εφαρμογή του παραπάνω Νόμου.
 8.       Την άμεση έκδοση της προκήρυξης του διαγωνισμού για την πρόσληψη Μόνιμου Προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. και το ξεκαθάρισμα των όρων και προϋποθέσεων του διαγωνισμού, καθώς κατά καιρούς δημοσιεύματα στα Μ.Μ.Ε. σχετικά με την μοριοδότηση των συμβασιούχων έχουν δημιουργήσει αναστάτωση και ανασφάλεια στους εργαζόμενους. Έγκριση ΟΛΩΝ των αιτημάτων που έχουν κατατεθεί.
 9.        Την υπεράσπιση του Δημόσιου και Κοινωνικού χαρακτήρα των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη κατάργηση του άρθρου 61 του Ν.3979/2011 και του άρθρου 43 του Ν.4257/2014.
 10.        Την άμεση καταβολή των αποδοχών-δεδουλευμένων στους συναδέλφους συμβασιούχους καθώς σε αρκετούς Δήμους, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. παραμένουν απλήρωτοι.   
 11.           Την αυστηρή εφαρμογή της Νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλεια ώστε να μπει ένα οριστικό τέλος στην «μαύρη» λίστα των εργατικών ατυχημάτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Να αναγνωρισθεί νομοθετικά για τους εργαζόμενους Δημοσίου Δικαίου στους Ο.Τ.Α. το Εργατικό Ατύχημα και η Επαγγελματική Ασθένεια.  


          Η υπομονή των εργαζομένων έχει εξαντληθεί και δεν αρκούν πλέον οι υποσχέσεις. Μόνος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων είναι η κινητοποίηση και η αγωνιστική-ενωτική παρέμβαση του κλάδου. Οι εργαζόμενοι ότι κέρδισαν το κέρδισαν με διαρκείς και ανυποχώρητους αγώνες ακόμη και τη δύσκολη μνημονιακή περίοδο. Γι΄ αυτό και ο αγώνας συνεχίζεται…

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Συγκρότηση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στους 7 περιφερειακούς Δήμους του Ν.ΗρακλείουΠρόσφατα, δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 3757 τ.Β/25.10.2017) η "Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) 2016 – 2020"

Μερικά αποσπάσματα από το κείμενο:
 • "Η πρόληψη στους χώρους εργασίας συνήθως περιορίζεται σε μελέτες εκτίμησης κινδύνου -αν υπάρχουν- δίχως ουσιαστικό περιεχόμενο και αντίκρυσμα, σε τυπικές επισκέψεις, σε κοινότοπες παρατηρήσεις και σε συνταγογράφηση για τους/τις εργαζόμενους/ες, ενώ από την άλλη, οι σοβαροί κίνδυνοι που οφείλονται στην άσκηση της εργασιακής δραστηριότητας περνούν απαρατήρητοι και συνεπώς δεν αντιμετωπίζονται"
 • "Μειωμένος αριθμός ελέγχων τήρησης νομοθεσίας, λόγω υποστελέχωσης των δομών ελέγχου"
 • "Ανυπαρξία Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ)''
 • "Ανυπαρξία αξιόπιστου συστήματος καταγραφής της επαγγελματικής νοσηρότητας (εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες"
 • "..ποτέ δεν δημιουργήθηκε στη χώρα μας φορέας για την ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου, στον οποίο σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, το ασφάλιστρο καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από την εργοδοτική πλευρά (το εργασιακό περιβάλλον που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία των εργαζομένων βρίσκεται στην ιδιοκτησία, εποπτεία και αποκλειστική ευθύνη του εργοδότη). Συνεπώς, το τεράστιο αυτό κόστος (κατά μέσο όρο στο 4% του ΑΕΠ της εθνικής οικονομίας) μετακυλίεται στη χώρα μας στα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να είναι βιώσιμα μετά την ανάληψη του."
Ας μην αναρωτιόμαστε που στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας, της έλλειψης προσωπικού και της πλημμελούς συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, παρουσιάστηκε στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, πολλά από αυτά θανατηφόρα, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.


 
Μην θρηνείτε- Οργανωθείτε!


Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Ηρακλείου σχεδιάζει να προχωρήσει, για πρώτη φορά, στην συγκρότηση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας ανά Δήμο, στους 7 περιφερειακούς Δήμους του Νομού, σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6,7 του Ν. 3850/2010. Με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής το τέλος του έτους 2017 θα εκλεγούν δυο (2) μέλη σε Δήμους που έχουν 20 - 100 εργαζομένους και τρία (3) μέλη σε Δήμους που έχουν 101 - 300 εργαζομένους. 
Η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ), είναι όργανο συμβουλευτικό, με θητεία δύο χρόνων και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εκπαίδευση στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μαλεβιζίου


Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017

Πρόσκληση Δ.Σ.

Καλείστε σε συνεδρίαση  την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.00 στο χώρο του Συλλόγου, ισόγειο Εθνικής Αντιστάσεως 176, Ηρακλείου  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:
 1.  Ενημέρωση
 2. Σύσταση επιτροπών υγιεινής και ασφάλειας των εργαζόμενων στους περιφερειακούς  Δήμους Ν. Ηρακλείου.
 3. Εξέταση εφαρμογής στους περιφερειακούς δήμους του Ν. Ηρακλείου:

 • Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ΠΟΕ ΟΤΑ (μειωμένο ωράριο - πρόσθετη άδεια)
 • άρθρου 97 ν. 4483/2017 (αποτίμηση Μέσων Ατομικής Προστασίας παρελθόντων ετών σε χρήμα - χορήγηση ΜΑΠ κατά την τρέχουσα περίοδο) 
 • άρθρου 98 ν. 4483/2017 (καταβολή επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας σε νέες ειδικότητες)
    4. Έκδοση ψηφίσματος υποστήριξης ενάντια στην απαξίωση/κλείσιμο ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
    5. Απολογισμός συμμετοχής στο συλλαλητήριο της ΔΕΘ.
    6. Απολογισμός συμμετοχής στην απεργία- αποχή για την αξιολόγηση.
    7. Οικονομική ενίσχυση συναδέλφου Δήμου Χερσονήσου (από αναβολή).
    8. Έγκριση συνεργασίας με εργατολόγο για ερωτήματα συνταξιοδότησης Μελών Συλλόγου.

Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Αποκαλυπτική η απάντηση του ΥΠΕΣ σε ερώτημα του Δήμου Χερσονήσου για την στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας (Άρθρο 24)- Oι μάσκες έπεσαν.

Oλοκληρώνεται η διαδικασία έγκρισης των 6.500 περίπου θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/17, για την στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας. Οι Δήμοι αναμένουν την έκδοση της προκήρυξης.  Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου συνεχίζει να εφαρμόζει για δέκα χρόνια, το μοντέλο της ανάθεσης των εργασιών αποκομιδής σε ιδιωτικά συνεργεία και επέλεξε να μην αξιοποιήσει τις δυνατότητες του νέου νομοθετικού πλαισίου

Υποβολή Ερωτημάτων για τη συνταξιοδότηση.


DAVOS 2006 Forget Retirement

Ξεκινά η διαδικασία υποβολής ερωτημάτων συνταξιοδότησης, για το έτος 2017. Την προηγούμενη χρονιά ο Σύλλογος είχε καλύψει την ανάγκη ενημέρωσης για το νέο συνταξιοδοτικό νομοθετικό σύστημα και την εξαγορά πλασματικών χρόνων. 
Τη φετινή χρονιά στόχος είναι η κάλυψη των συναδέλφων που βαίνουν, βάσιμα στην συνταξιοδότηση. 
Παραδείγματα τρέχοντων θεμάτων:
1. Καθεστώς συνταξιοδότησης Ν.3660/2008 άρθρο 4, ΒΑΕ.
2. N.4093/2012
Υποπαράγραφος Β.2.
"στ. Η σύνταξη όσων από τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (Α΄ 78) θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης με βάση τις διατάξεις του ίδιου άρθρου, από 1.1.2013 και μετά, καταβάλλεται με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας τους."
3. ΦΕΚ 2778Β 2/12/2011 "Βαριές και ανθυγιεινές εργασίες". Οι Χειριστές Μηχανημάτων Έργου ΔΕ29 των ΟΤΑ ανήκουν στην κατηγορία ΒΑΕ;
4. Εγκύκλιος για διαδοχική ασφάλιση.
κ.α

Τα Μέλη που ενδιαφέρονται μπορούν να υποβάλλουν το ερώτημα, μέχρι 30 Οκτωβρίου 2017Κυριακή 22 Οκτωβρίου 2017

Ερώτημα προς ΥΠΕΣ όσο αφορά στην εφαρμογή του άρθρου 24 Ν. 4479/17.


Ερώτημα έστειλε ο Σ.Ε.ΟΤΑ.Ν.
Ηρακλείου στο Υπ. Εσωτερικών:

Προς κ. .....@ypes.gr.

Ερώτημα: Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενεργές την 7/6/2017 σε  υπηρεσίες καθαριότητας Δήμων, χωρίς να προέρχονται από παράταση (άρθρο 16 του Ν.4429/2016), εμπίπτουν στο άρθρο 24 του Ν. 4479/16;

Αρ. πρωτ. 47/14-7-2017
Το ερώτημα αφορούσε τους εργαζόμενους συμβασιούχους ορισμένου χρόνου στον Δήμο Χερσονήσου, με τα εξής χαρακτηριστικά:

Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017

Το θέμα μας δεν είναι η "αξιολόγηση"...

(μερικές σκέψεις με αφορμή τις εκθέσεις αξιολόγησης)

Το θέμα μας αυτή τη στιγμή δεν είναι πόσο καλό ή κακό είναι το σύστημα αξιολόγησης που θέλει να εφαρμόσει η κυβέρνηση. Ούτε είναι πόσο καλά ή κακά κάναμε που απείχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα από την αξιολόγηση. 
Τώρα το ζήτημα έχει μετατεθεί αλλού και το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό: 

Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2017

Οι Περιφερειακοί Δήμοι του Ν. Ηρακλείου με υπηρεσίες γιατρού εργασίας.

Με αφορμή την σύμβαση τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας, που υπογράφτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 2017, στο Δήμο Μαλεβιζίου,  υπενθυμίζεται ότι έχει υπογραφεί σύμβαση παροχής υπηρεσιών γιατρού εργασίας στους Δήμους: Μινώα Πεδιάδας, Μαλεβιζίου, Βιάννου και Γόρτυνας. Αυτό είναι αποτέλεσμα διετούς προσπάθειας και πίεσης στις δημοτικές αρχές, από το Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου, με κατεύθυνση τρεις άξονες, της εκπαίδευσης, της διεκδίκησης και της ενημέρωσης.

Αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης στο Δήμους Αρχανών - Αστερουσίων για 2η χρονιά και των τελευταίων στο Δήμο Χερσονήσου και Δήμο Φαιστού.

Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017

Το νέο καταστατικό του συλλόγου-Αίτημα εγγραφής στο ΣύλλογοΤο νέο καταστατικό όπως ψηφίσθηκε στη Γενική Συνέλευση των Μελών που πραγματοποιήθηκε 3 Μαρτίου 2017 εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Ηρακλείου (αριθμ. 791/28-9-2017).
Με τις τροποποιήσεις των άρθρων του διαμορφώθηκε ένα σύγχρονο, δημοκρατικό και ανοικτό καταστατικό, ιδανικό «κέλυφος» για ένα ενωτικό, διεκδικητικό και μαχητικό σωματείο.
Με το νέο καταστατικό:

Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017

Να κοιμηθούμε ήσυχοι.


Το παραμύθι του ήρωα ΡΙΠ ΒΑΝ ΟΥΙΝΚΛ είναι σύντομο και ξακουστό. (Ουάσιγκτον Ίρβινγκ 1819 μ.Χ)

Ο Ριπ, λοιπόν, δεν είναι φιλόδοξος άνδρας, είναι καλός στο να αποφεύγει δύο πράγματα: την εργασία και τη σύζυγό του. Μια μέρα, εκεί που κυνηγούσε στο βουνό, έπεσε πάνω σε κάτι αλλόκοτα ανθρωπάκια που του έδωσαν να πιει ένα παράξενο κρασί. Στην πρώτη γουλιά έπεσε σε βαθύ ύπνο Όταν ανοίγει ξανά τα μάτια του, εκπλήσσεται. Ανακαλύπτει ότι έχει μία μακριά γενειάδα, τα πάντα έχουν αλλάξει, η γυναίκα του, που τον έσερνε από τη μύτη,  έχει ευτυχώς πεθάνει και οι φίλοι του έφυγαν.

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

"Ήξεις αφήξεις ουκ εν τω πολέμω θνήξεις" Χωρίς κόμματα.


Εκδόθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, η εγκύκλιος 24 (στο τέλος το κείμενο) για να ενημερώσει για την εφαρμογή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ως προς τις εργασίες και ειδικότητες που υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις της, του 32ωρου και της προσαύξησης ημερών κανονικής άδειας.

Kάποια φορά από κάποια Σίβυλλα, ζήτησε κάποιος να πληροφορηθεί τι τον περιμένει αν πάει στον πόλεμο: 
«Ήξεις, αφήξεις, ουκ εν τω πολέμω θνήξεις» 
του απάντησε ξεκάθαρα ο… Λοξίας Απόλλων. "θα πας θα γυρίσεις δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο"

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

"fake Αξιολόγηση"
Δημοσιεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου νέα εγκύκλιος για την ανάγκη εφαρμογής της "Αξιολόγησης". (Στο τέλος η εγκύκλιος). Όσο περνά ο χρόνος, χωρίς το επιθυμητό και επιχειρούμενο αποτέλεσμα, τόσο απογυμνώνεται ο σκοπός της αξιολόγησης. Στο τέλος, μένει μόνος στόχος η Συμμόρφωση!!!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα γραφής, το παρακάτω μήνυμα:

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ


Συναισθηματική νοημοσύνη σε  θέσεις ευθύνης
Πότε ξεκινά η διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης?

Με το άρθρο 89 παρ. 3β και 4β του κώδικα ΚΚΔΚΥ (Ν.3584/07) τίθεντο χρονικοί περιορισμοί για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής σε θέσεις ευθύνης:

 • 3β. Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων Ο.Τ.Α. και του Α.Σ.Ε.Π.
 • 4β. Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων Ο.Τ.Α. και Α.Σ.Ε.Π. (για τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες, Διεύθυνση, Τμήμα κ.α.)
Με το αριθ. πρωτ: 36388/16/25-5-2017 έγγραφο ΥΠΕΣ για το έγγραφο πατήστε εδώ είχαν ανασταλεί οι διαδικασίες επιλογής.

Η τροπολογία για την εφαρμογή της "αξιολόγησης".Η τροπολογία που κατατέθηκε για να ανατρέψει την καθολική συμμετοχή, με ποσοστά πάνω από 85% στην απεργία - αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγησης των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα,, έρχεται να μετατρέψει στην πράξη την αξιολόγηση σε ένα μηχανισμό πειθάρχησης, εντατικοποίησης και τιμωρίας τους, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η τροπολογία, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπει ότι οι αξιολογητές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υφισταμένων τους, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων. 

Η τροπολογία με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύει την απεργοσπασία και τις προσωπικές στρατηγικές.

Η  τροπολογία απογύμνωσε την επιχειρηματολογία  για αξιοκρατικό δημόσιο τομέα.

Ειδικότητες - Εφαρμογή Ε.Σ.Σ.Ε 2017

Οι ειδικότητες εργαζόμενων ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ που περιλαμβάνονται στην Ε.Σ.Σ.Ε (ΦΕΚ 2945/29-8-2017) δίνονται στον πίνακα παρακάτω.


Για την εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) δηλαδή το μειωμένο ωράριο και την επιπλέον κανονική άδεια, απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου - Μέλους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και Βεβαίωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Ο Σύλλογος είναι σε επικοινωνία με τους Δήμους για την αποστολή των σχετικών βεβαιώσεων.Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

Aξιολόγηση, κρίσεις και μισθολόγιο.

 Η "αξιολόγηση" του Ν.4369/2016,  διασυνδέεται
 1. με τη διαδικασία της επιλογής προϊστάμενων,
 2. με τη διαδικασία των προαγωγών, καθώς και 
 3. με το μισθολόγιο, από 1/1/2018.
Γιατί  προβάλλεται έντονα η πρώτη και η δεύτερη διασύνδεση;
ΑΡΚΑΣ
Η τρίτη διασύνδεση αυτή της αξιολόγησης με το μισθολόγιο (άρθρο 12 και 17 του Ν.4354/15) ακολουθεί αθόρυβη.

Όσο αφορά την ταύτιση αξιολόγησης και κρίσεων σε θέσεις ευθύνης:


Η Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη σε συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ (18 Ιουνίου 2017)  ανέφερε σε ερώτηση δημοσιογράφου:

Τρίτη 29 Αυγούστου 2017

Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου - Αύγουστος 2017

Πρόσκληση Δ.Σ. Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017
Καλούνται τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Συλλόγου σε συνεδρίαση  την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 19.00 στο χώρο του Συλλόγου, ισόγειο Εθνικής Αντιστάσεως 176, Ηρακλείου  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1.
Ενημέρωση (Γιαλιαδάκης Κ.)
2.
Έγκριση παραστάσεων στο Δήμο Βιάννου, Φαιστού και Γόρτυνας, (αξιολόγηση, ΜΑΠ παρελθόντων ετών και τρέχοντα θέματα).
3.
 Έγκριση δαπάνης επισκευής χώρου Συλλόγου.
4.
 Έγκριση συνεργασίας με εργατολόγο για ερωτήματα συνταξιοδότησης και ενημέρωση για την ασφαλιστική κάλυψη ΒΑΕ.
5.
Έγκριση συμμετοχής στην κινητοποίηση ΔΕ Θεσσαλονίκης.
6.
Οικονομική ενίσχυση συναδέλφου Δήμου Χερσονήσου.
7.
Έξοδα δημοσίευσης καταστατικού.

Πέμπτη 24 Αυγούστου 2017

Εφαρμογή της "Αξιολόγησης" -" Νιώθω συνεχώς μια περίεργη και ανεξήγητη ανασφάλεια"

Πρόσφατα εκδόθηκε και νέα εγκύκλιος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης, τάσσοντας προθεσμία στις υπηρεσίες να αποστείλουν συγκεντρωτικά στοιχεία αναφορικά με την εφαρμογή της, μέχρι την 8/8/2017.
Εγκύκλιος Ο. Γεροβασίλη 
Οι απαντήσεις των Δήμων του Ν. Ηρακλείου και των ΝΠΔΔ τους, μέχρι στιγμής είναι ενδεικτικές:

Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017

Ποιες υπηρεσίες παρέχει ο ιατρός εργασίας;

Με αφορμή τη Σύμβαση  για παροχή υπηρεσιών του Δήμου Μινώα Πεδιάδας και του Δήμου Γόρτυνας, (Απόφαση Ανάθεσης) παρατίθενται οι υπηρεσίες που παρέχονται από τον γιατρό εργασίας .


Ν. 3850/2010
Άρθρο 17
Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του ιατρού εργασίας

Σάββατο 12 Αυγούστου 2017

Συνέχεια διατάξεων (ΚΕΠ, δαπάνες συνεδρίων κ.α)

Μετά, το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο με ρυθμιστικές διατάξεις για τους εργαζόμενους σε ΟΤΑ, άλλες τρεις ρυθμίσεις εντάχθηκαν στο ν. 4484/2017 [στο τέλος σύνδεσμος με το ΦΕΚ 110Α/1-8-2017], για ΚΕΠ, δαπάνες συμμετοχής σε συνέδρια και δαπάνες υπηρεσιών καθαριότητας .

Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

Φύλλα ελέγχουΕπαληθεύτηκε για μια ακόμη φορά ως κακή πρακτική, το γεγονός ότι αν δεν θρηνήσουμε θύματα και αν δεν παραληφθεί φύλλο ελέγχου, συνεχίζεται η αυθαιρεσία. Όμως η πίεση αποδίδει.

Κλείνει ένας χρόνος που ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου, με συνεχείς δράσεις προσπαθεί να αναδείξει το θέμα της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας και να κινήσει εκστρατεία για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους ΟΤΑ, στηριζόμενη σε τρεις άξονες:

 • εκπαίδευση των εργαζόμενων.  (link στο τέλος)
 • ενημέρωση των δημοτικών Αρχών για το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο (link στο τέλος).
 • πρόκληση ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου πρόσφατα κοινοποίησε την κατάσταση που επικρατεί στους Δήμους, όσο αφορά την υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, στο Σώμα ΕΠιθεώρησης Εργασίας, στο Υπ. Εργασίας, στο Υπ. Εσωτερικών και στους επτά (7) Δήμους του Νομού.  
Στο Έγγραφο  αναφέρεται:

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) - 2017

Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.)  υπογράφτηκε μεταξύ του ΥΠ - ΕΣ και της ΠΟΕ - ΟΤΑ, την Τρίτη 2 Αυγούστου 2017.Υπηρεσία καθαριότητας Δήμου Ηρακλείου
Το Άρθρο 1  αναφέρεται στο πεδίο εφαρμογής της Ε.Σ.Σ.Ε:

Στις διατάξεις της παρούσας Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) υπάγεται το προσωπικό με σχέση εργασίας Δημοσίου Δικαίου που απασχολείται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ Βαθμού και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών και εφαρμόζεται αποκλειστικά στα Μέλη των Συλλόγων-Μελών που ανήκουν μόνο στην δύναμη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) όπως αυτό προκύπτει από το Μητρώο των Συλλόγων-Μελών της πιο πάνω συνδικαλιστικής οργάνωσης.

Για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου, αορίστου και ορισμένου χρόνου υπογράφεται χωριστή ΣΣΕ. (Βλ. σύνδεσμο στο τέλος).

Το άρθρο 2 της Ε.Σ.Σ.Ε αναφέρει :

Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Δηλώσεις "Πόθεν έσχες". Ζητείται παράταση υποβολής.

Σχετικά με τις δηλώσεις ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Εργαζομένων στους Δήμους.

 Η ΠΟΕ ΟΤΑ ζητά παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, η οποία έληγε 30/6/2017.

Έγγραφο ΠΟΕ-ΟΤΑ

 Ποιοί είναι οι υπόχρεοι:  

Σύμφωνα με την παρ ια του άρθρου 1 του Ν. 3213/03, όπου γίνεται αναφορά στους υπαλλήλους ΝΠΔΔ.

Υπόχρεοι σε δήλωση  είναι:

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Υπόμνημα και Παράσταση στο Δήμο Χερσονήσου για την στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό.

Ο Δήμος Χερσονήσου δεν προτίθεται να εφαρμόσει το άρθρο 24 του Ν. 4479/17 για τη στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας με τακτικό προσωπικό. Αυτό δήλωσε η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/7/2017, παρουσία αντιπροσώπων του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι, η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά το Δήμο Χερσονήσου, αφού δεν έχει συμβασιούχους παρατασιούχους, θεωρεί εκβιαστική διαδικασία την τροποποίηση του ΟΕΥ μέχρι 31/7/2017 ενώ υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εν ευθέτω χρόνο και ο Δήμος (τουλάχιστον όσο το επιτρέπει η νομοθεσία) θα πρέπει να έχει συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη ή καθ' ολοκληρία ή επικουρικά στις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. 
Σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι:

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

Πολυνομοσχέδιο ρυθμίσεων ΟΤΑ


Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή, το πολυνομοσχέδιο με σημαντικές ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ και τους εργαζόμενους. Ήταν σε αναμονή και επεξεργασία από τον Μάιο 2016. 
Εφόσον το νομοσχέδιο είναι ρυθμιστικό, το ΔΣ του Συλλόγου είχε υποβάλλει κάποιες παρατηρήσεις - τροποποιήσεις, τις οποίες και επικαιροποιεί.