Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

Aξιολόγηση, κρίσεις και μισθολόγιο.

 Η "αξιολόγηση" του Ν.4369/2016,  διασυνδέεται
  1. με τη διαδικασία της επιλογής προϊστάμενων,
  2. με τη διαδικασία των προαγωγών, καθώς και 
  3. με το μισθολόγιο, από 1/1/2018.
Γιατί  προβάλλεται έντονα η πρώτη και η δεύτερη διασύνδεση;
ΑΡΚΑΣ
Η τρίτη διασύνδεση αυτή της αξιολόγησης με το μισθολόγιο (άρθρο 12 και 17 του Ν.4354/15) ακολουθεί αθόρυβη.

Όσο αφορά την ταύτιση αξιολόγησης και κρίσεων σε θέσεις ευθύνης:


Η Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη σε συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ (18 Ιουνίου 2017)  ανέφερε σε ερώτηση δημοσιογράφου:

Ερώτηση: Η ΑΔΕΔΥ εμφανίζεται ανένδοτη στην απόφασή της για αποχή των δημοσίων υπαλλήλων από την αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία θα μείνει μετέωρη;

Απάντηση: Ήδη έχουμε ξεκινήσει, απ' τον προηγούμενο μήνα, κρίσεις και αξιολογήσεις στο Δημόσιο. Μια διαδικασία που είχε παγώσει για επτά χρόνια, με αποτέλεσμα οι προϊστάμενοι και οι διευθυντές να είναι τοποθετημένοι κατ' ανάθεση.

Σημείωση: Μα στους ΟΤΑ η διαδικασία κρίσεων σε θέσεις ευθύνης συνεχίζει παγωμένη.  Έγγραφο ΥΠΕΣ

Απάντηση συνέχεια: Ένας πολύ μεγάλος αριθμός αυτών, μάλιστα, είχε τοποθετηθεί μέσα σε μια νύχτα, όταν η ΝΔ αντελήφθη τον Δεκέμβρη του 2015 πως σε λίγες μέρες θα έχανε τις εκλογές. Αντιλαμβανόμαστε την ανησυχία για το γεγονός ότι ξεκινούν κρίσεις του προσωπικού χωρίς να έχουν προχωρήσει οι αξιολογήσεις των προϊσταμένων που θα τους ελέγξουν. Επειδή, όμως, σήμερα πρόκειται για αξιολόγηση που αφορά το προηγούμενο έτος, το προσωπικό δεν θα μπορούσε -εκ του νόμου- να αξιολογηθεί από προϊσταμένους που δεν κατείχαν τη θέση ευθύνης το προηγούμενο έτος. Αυτή η αναγκαστική δυσλειτουργία θα επανορθωθεί, προφανώς, την επόμενη χρονιά. Και, φυσικά, το παραπάνω δεν συνιστά ισχυρή δικαιολογία για να αντισταθμίσει την αξιοκρατική λειτουργία του Δημοσίου σε θέσεις αυξημένης ευθύνης. Η άρνηση αξιολόγησης εκ των πραγμάτων οδηγεί σε συντήρηση, αν όχι και αναπαραγωγή της υφιστάμενης κατάστασης, η οποία κάθε άλλο παρά αξιοκρατική ήταν. Είμαι απολύτως βέβαιη πως η ΑΔΕΔΥ δεν επιθυμεί πελατειακό Δημόσιο, αλλά παραγωγικό, αποτελεσματικό και με αποκατάσταση της «έξωθεν καλής μαρτυρίας του». Τέλος, έχουν ήδη ξεκινήσει οι κρίσεις των γενικών διευθυντών, ώστε όλη η βαθμίδα της δημόσιας διοίκησης να στελεχωθεί, για πρώτη φορά, με αντικειμενικά κριτήρια που πηγάζουν από σαφείς νόμους και -επίσης για πρώτη φορά- με δομημένη συνέντευξη που δεν αφήνει κανένα παράθυρο αδιαφάνειας. Η σχέση δημόσιας διοίκησης και κοινωνίας πρέπει α αλλάξει και θα αλλάξει.

Όσο αφορά την διασύνδεση  της αξιολόγησης με το μισθολόγιο έχουν ήδη ψηφισθεί στον Ν.4354/2015 δύο διαδικασίες: 

1. Αξιολόγηση εργαζόμενου, ως θέση εργασίας.

Άρθρο 17
1. Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, δύναται να χορηγείται αμοιβή η οποία συνδέεται με την περιγραφή και αξιολόγηση της θέσης εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της εν λόγω αμοιβής είναι η αναλυτική περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του κάθε φορέα. Η περιγραφή, βαθμολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας κάθε φορέα καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα το οποίο θα εκδοθεί μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθ' ύλην αρμόδιου υπουργού, έως την 1.1.2018.


2. Το ύψος της αμοιβής της προηγούμενης παραγράφου, η οποία συμψηφίζεται με την τυχόν προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού. 

2. Αξιολόγηση εργαζόμενου, ως προσώπου.

Άρθρο 12

1.Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύμφωνα με τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων διατάξεις, βαθμολογούνται με άριστα κατά μέσο όρο σε τρεις (3) συνεχόμενες ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται να εξελίσσονται ταχύτερα στη μισθολογική κλίμακα της κατηγορίας τους, λαμβάνοντας ένα (1) επιπλέον μισθολογικό κλιμάκιο.

2...Με την ίδια ή όμοια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό επί του αριθμού των υπαλλήλων, το οποίο θα κυμαίνεται μεταξύ του 5% και 15% του συνολικού αριθμού των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, λαμβανομένης υπόψη της εκάστοτε δημοσιονομικής συγκυρίας.…

5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα εφαρμοστούν από 1.1.2018. Κατά την πρώτη εφαρμογή τους θα ληφθούν υπόψη οι ετήσιες αξιολογήσεις των δύο (2) προηγούμενων ετών, με την προϋπόθεση της πλήρους εφαρμογής των προβλεπόμενων περί της αξιολόγησης σχετικών διατάξεων.


Αναφορές εισάγουν και μία τρίτη διαδικασία διασύνδεσης:

                                             3. Απόδοση και μισθολόγιο  

«Οι περισσότερες μεταρρυθμίσεις στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και του Ο.Ο.Σ.Α. προσανατολίζονται στην αποκέντρωση των συστημάτων αμοιβών και αξιολόγησης, καθώς και στην «εξατομίκευσή» τους μέσω ατομικών συμβολαίων απόδοσης που εντάσσονται στην ευρύτερη στοχοθεσία των δημοσίων οργανισμών» (Demmke, 2007; Ο.Ο.Σ.Α., 2008).

Η Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης αξιολογώντας την καθολική συμμετοχή στην απεργία - αποχή των εργαζόμενων, προανήγγειλε την 1η Σεπτεμβρίου 2017, νέα νομοθετική ρύθμιση με κίνητρα και αντικίνητρα. Η κ. Γεροβασίλη άφησε να εννοηθεί ότι η ρύθμιση θα συνδέει την αξιολόγηση με την προαγωγή σε θέσεις ευθύνης. «Δεν είναι δυνατόν», είπε, μιλώντας στον ραδιοσταθμό Real Fm, «να βρίσκεσαι σε θέση ευθύνης ή να θέλεις να ξαναδιεκδικήσεις μια θέση ευθύνης και να έχεις αρνηθεί να αξιολογήσεις το προσωπικό σου».

Σε αναμονή της κατάθεσης της τροπολογίας... 
Ας αξιολογήσουμε την κατάσταση, ως προς την αξιοπιστία.

Συνδέσεις:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.