Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

Η τροπολογία για την εφαρμογή της "αξιολόγησης".Η τροπολογία που κατατέθηκε για να ανατρέψει την καθολική συμμετοχή, με ποσοστά πάνω από 85% στην απεργία - αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγησης των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα,, έρχεται να μετατρέψει στην πράξη την αξιολόγηση σε ένα μηχανισμό πειθάρχησης, εντατικοποίησης και τιμωρίας τους, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η τροπολογία, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπει ότι οι αξιολογητές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υφισταμένων τους, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων. 

Η τροπολογία με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύει την απεργοσπασία και τις προσωπικές στρατηγικές.

Η  τροπολογία απογύμνωσε την επιχειρηματολογία  για αξιοκρατικό δημόσιο τομέα.


Μια σειρά δράσεων που αφορούσαν συνολικά στην Αξιολόγηση στο Δημόσιο και θα ενίσχυαν την αξιοπιστία και αντικειμενικότητα του συστήματος (Αξιολόγηση Δομών, Οργανογράμματα, Στοχοθεσία, Ολομέλειες Τμήματος, Αμφίδρομη Αξιολόγηση, Περιγράμματα Θέσεων, Κρίσεις για Θέσεις Ευθύνης) εγκαταλείφθηκαν. Η κινητοποίηση του Υπουργείου, περιορίστηκε αποκλειστικά στην αξιολόγηση του Προσωπικού και μάλιστα από προϊσταμένους, που στη πλειονότητα τους είχαν οριστεί με ανάθεση και με καταχρηστικό τρόπο.

Η όποια αξιολόγηση στο Δημόσιο δεν μπορεί παρά να βασίζεται στη συναίνεση και τη συμμετοχή των εργαζομένων, με κύριο στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την κοινωνία. Είναι επιτακτική ανάγκη επομένως να συμφωνηθεί ένα πλαίσιο αρχών που θα διέπει την αξιολόγηση στο δημόσιο, κάτι που αποτελεί απαίτηση τόσο της κοινωνίας όσο και των εργαζομένων στο δημόσιο.

Η τροπολογία είναι εκβιαστική και απεργοσπαστική. Η μη εκπλήρωση της «υποχρέωσης αξιολόγησης», όταν οφείλεται σε συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία δεν μπορεί να αποτελεί λόγο αποστέρησης από τους υπαλλήλους της δυνατότητας συμμετοχής σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3528/2007 και του ν. 3584/2007 ή σύμφωνα με άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις. Ομοίως, εάν δεν μπορεί να βεβαιωθεί η τήρηση των υποχρεώσεων για συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, για λόγους, που συνδέονται με συμμετοχή σε νομίμως προκηρυχθείσα απεργία, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για την συμμετοχή υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων ή να επιφέρει οποιαδήποτε μορφή δυσμενούς (διοικητικής ή άλλης φύσης) συνέπειας σε βάρος του.

Η τροπολογία είναι αντισυνταγματική γιατί δεν σέβεται τις συνδικαλιστικές ελευθερίες και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο Δημόσιο, όπως αυτά κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και τις Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας 87/48 και 98/49 που έχουν κυρωθεί με τους νόμους 4204/61 και 4205/61.

Οι εργαζόμενοι στο δημόσιο είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενωμένοι την απεργία - αποχή από την "αξιολόγηση", με τον τρόπο που αυτή πάει να εφαρμοστεί.

Να αποσυρθεί η τροπολογία. 

Η κυβέρνηση ν΄ αφήσει την άκαμπτη στάση της καλώντας έστω και τώρα σε διάλογο τους συνδικαλιστικούς φορείς.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.