Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017

Χριστούγεννα 2017


via GIPHY

Από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου 
(Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν. Ηρακλείου ή Seotanherakliou
          Ευχές για 
                                                      Υγεία, 
                                                                             Αγάπη, 
                                 Ευτυχία, 
                                                         Ευημερία,                                                                                                                                                  Δημιουργικότητα,                           
                                         Συντροφικότητα,                  Αλληλεγγύη,       
                                                            Ειρήνη.
στα Μέλη μας, στις οικογένειες τους, στους φίλους μας και στους εργαζόμενους των ΟΤΑ.  

Τρίτη 19 Δεκεμβρίου 2017

Απαιτήσεις κατά του Δημοσίου - Παραγραφή αξιώσεων. π.χ. 13ος, 14ος μισθός, επίδομα άδειας


Για τις αξιώσεις από το Ελληνικό Δημόσιο υπήρχε μία διγνωμία, η εξής: 
Για την παραγραφή της αξίωσης ισχύει η πενταετία ή η διετία;


Για την παραγραφή μιας αξίωσης που δημιουργήθηκε μετά από την 1η/1ου/2015, ισχύει ο Ν. 4470/14.

"Άρθρο 140 Ν.4470/14
Παραγραφή απαιτήσεων κατά του Δημοσίου

1. Οποιαδήποτε απαίτηση κατά του Δημοσίου, πλην εκείνων για τις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α΄ 170), παραγράφεται μετά την παρέλευση πενταετίας, εφόσον από άλλη γενική ή ειδική διάταξη δεν ορίζεται βραχύτερος χρόνος παραγραφής αυτής.
2......
3. Η απαίτηση οποιουδήποτε των με σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπαλλήλων του Δημοσίου, πολιτικών ή στρατιωτικών, κατ` αυτού, που αφορά σε αποδοχές ή άλλες κάθε φύσεως απολαβές αυτών ή αποζημιώσεις, έστω και αν βασίζεται σε παρανομία των οργάνων του Δημοσίου ή στις περί αδικαιολογήτου πλουτισμού διατάξεις παραγράφεται μετά την παρέλευση διετίας από τη γένεσή της."


Για τις αξιώσεις που γεννήθηκαν πριν την 1η/1ου/2015, ίσχυε το Ν.Δ. 321/69 και όταν καταργήθηκαν οι διατάξεις του, ίσχυε ο Ν. 2362/95.

Και το άρθρο 91 Ν.Δ. 321/69 και το άρθρο 90 του Ν. 2362/95 προέβλεπαν πενταετή παραγραφή  χρηματικής αξίωσης κατά του Δημοσίου και διετή παραγραφή αξιώσεων δημοσίων υπαλλήλων.

Μάλιστα όσο ίσχυε αυτό το νομοθετικό πλαίσιο, είχε εκδοθεί Απόφαση Ανώτατου Ειδικού (ΑΕΔ 2/2012) για να κρίνει τη συνταγματικότητα της διάταξης της παρ. 3 για τους δημοσίους υπαλλήλους, που αφορούσε τη διετία, μετά από διχογνωμία του Αρείου Πάγου και του ΣτΕ. Σύμφωνα με τη απόφαση αυτή η διάταξη του άρθρου 91 παρ. 3 του ΝΔ/τος 321/1969, (η διετία)  δεν αντίκειται στο άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος.
Αναλυτικά προέβλεπε η ΑΕΔ 2/2012:
  1. Αν οι αξιώσεις των με οποιαδήποτε σχέση υπαλλήλων του Ελληνικού Δημοσίου από καθυστερούμενες αποδοχές ή απολαβές οποιασδήποτε φύσεως ή αποζημιώσεις από αδικαιολόγητο πλουτισμό, οι οποίες ορίζονται και οφείλονται απ’ ευθείας από το νόμο και των οποίων την πληρωμή αρνείται ή καθυστερεί το Δημόσιο για οποιοδήποτε λόγο, σύμφωνα με την έννοια την οποία προσδίδουν τα όργανά του στο νόμο, από την οποία όμως άρνηση ή καθυστέρηση δεν παρακωλύεται η δικαστική επιδίωξη της αξιώσεως, υπόκεινται σε διετή παραγραφή.
  2.  Η πενταετής παραγραφή, αντιθέτως, ισχύει όταν για τη θεμελίωση του επί των αποδοχών ή των πάσης φύσεως απολαβών δικαιώματος, απαιτείται η έκδοση πράξεως του Δημοσίου, την οποία παρανόμως παραλείπουν να εκδώσουν τα όργανα του, δηλαδή όταν δεν πρόκειται για ευθεία αγωγή λόγω αρνήσεως ή καθυστερήσεως καταβολής των αποδοχών, αλλά για αγωγή αποζημιώσεως, λόγω παραλείψεως οφειλομένης νόμιμης ενέργειας των οργάνων του Δημοσίου.

Μετά από τα προαναφερόμενα, για κάποια αξίωση Δημοσίων Υπαλλήλων, π.χ. δώρο Πάσχα, Χριστουγέννων, επίδομα αδείας, κ.α. η παραγραφή είναι διετής, μετρώντας από το χρόνο που γεννήθηκε η αξίωση. Με δεδομένο το χρόνο που απαιτείται για να εκδικαστεί μία αξίωση υπαλλήλων μόνιμου δικαίου, στα Διοικητικά Πρωτοδικεία (τουλάχιστον έξι (6) χρόνια), θα χρειασθεί να κατατεθούν τρεις (3) αγωγές. Και αυτό ισχύει, με την προϋπόθεση, το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει να παραιτηθεί της έφεσης και να μην συνεχιστεί η δικαστική διεκδίκηση σε Διοικητικό Εφετείο. Άρθρο 54 Νόμου 4447/2016 

Είναι λογική η διευθέτηση αυτή του ζητήματος;

"Δεν ανήκει στη δικαστική αλλά στη νομοθετική εξουσία να αποκαθιστά ανισότητες, με άμεση ή έμμεση επέκταση του πεδίου εφαρμογής μισθολογικών ρυθμίσεων σε κατηγορίες δημόσιων κ.λπ. υπαλλήλων και λειτουργών, στις οποίες ο νομοθέτης δεν είχε προβλέψει. Διότι ο κίνδυνος άνισης μεταχείρισης ουσιωδώς ομοίων καταστάσεων εξ' αιτίας αυθαίρετων ρυθμίσεων, δεν δικαιολογεί εν προκειμένω την υποκατάσταση του νομοθέτη από τον δικαστή." ΑΕΔ 2/2012

Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2017

Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2017

Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας - Εμβολιασμός.


Το θέμα της Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, κάτω από την πίεση της αύξησης των εργατικών ατυχημάτων στους ΟΤΑ. Το ΔΣ του Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν.Ηρακλείου παράλληλα με την εκπαίδευση και την ενημέρωση των εργαζόμενων, με έγγραφό του προς ΣΕΠΕ, Υπουργείο Εσωτερικών και Υπουργείο Εργασίας ζήτησε εφαρμογή της νομοθεσίας, όσο αφορά σε έξι (6) ζητήματα. Δεν παραγνωρίζεται ότι οι κύριες αιτίες του προβλήματος είναι η πλημμελής συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού και η απασχόληση στις υπηρεσίες καθαριότητας, σε μεγάλο ποσοστό, "ανακυκλούμενων" εργαζόμενων, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου οι οποίοι δεν προλαβαίνουν να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν εμπειρία σε επικίνδυνες εργασίες. Όμως τα έξι  (6) αυτά βήματα είναι προϋπόθεση για να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας:

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

14 Δεκεμβρίου 2017 - Απεργία.


Συνάδελφοι,

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017 οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα απεργούμε για να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα δικαιώματά μας και να σταματήσουμε τη λαίλαπα των μνημονιακών μέτρων, που και η σημερινή κυβέρνηση εφαρμόζει.

Α΄ φάση κινητικότητας. Στατιστικά στοιχεία.


Ολοκληρώθηκε η α΄ φάση της κινητικότητας ( Ν.4440/2016 ) που περιελάμβανε τη δημοσίευση των διαθέσιμων θέσεων και την υποβολή αιτήσεων. 
Συγκεκριμένα, από την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας είχαν εγκριθεί :
  • 456 Θέσεις διαθέσιμες για Μετάταξη - Απόφαση Επιτροπής: ΑΔΑ ΩΛΕΦ465ΧΘΨ-ΥΜ8
  • 345 Θέσεις διαθέσιμες για Απόσπαση - Απόφαση Επιτροπής: ΑΔΑ ΩΙΒΝ465ΧΘΨ-1ΤΕ
Στην Ηλεκτρονική διεύθυνση πλατφόρμας κινητικότητας μπορείτε να βλέπετε τα προσόντα ανά θέση, τις  θέσεις που  δημοσιεύονται και τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων. 

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2017

Ωραία περάσαμε- Ο χρόνος λίγος - Σύντομα να ξανασμίξουμε πιο πολύ χρόνο.Περάσαμε όμορφα 
στην ειδική προβολή της ταινίας "Καζαντζάκης" του Γ. Σμαραγδή 
για τα Μέλη του Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν.Ηρακλείου 
στον κινηματογράφο ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ
στο Γάζι (Αμμουδάρα).

Και η συμμετοχή  ήταν μεγάλη (τελική απαρίθμηση: 603 άτομα, μέλη και οικογένειες) και η επιθυμία να σμίξουμε μεγάλη,  γι αυτό και ο χρόνος  φάνηκε λίγος.

Το Δ.Σ. εκφράζει ευχαριστίες στα Μέλη του για:

Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017

Καταβολή αξίας ΜΑΠ- γάλακτος παρελθόντων ετών. Αναγνώριση οφειλής και σε Εργαζόμενους Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.Για την απόδοση των μη χορηγηθέντων Μέσων Ατομικής Προστασίας και γάλακτος παρελθόντων οικονομικών ετών 2012 έως 2016, σε αξία, σύμφωνα με το άρθρο 97 του Ν. 4483/2017,  ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου (ΦΕΚ Α΄ 107/31-7-2017) από 22 Αυγούστου 2017 ενημέρωσε τις δημοτικές αρχές των περιφερειακών Δήμων του Ν. Ηρακλείου.