Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

Απολογισμός και προτάσεις της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Απολογισμός και προτάσεις (video)


Ο seotanherakliou@gmail.com έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα να δημοσιεύσει τoν απολογισμό και τις προτάσεις στην ιστοσελίδα του https://seotanherakliou.blogspot.gr/


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εκλογές Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν.Η. Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 - Οδηγίες σύμφωνα με το νέο καταστατικό.


(πατήστε εδώ  (για το καταστατικό)

Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018
Ψηφίζουμε  στα (5) εκλογικά τμήματα των Δήμων (Βλέπε παρακάτω) από 9π.μ. έως 4μ.μ.

Πλαίσιο δράσης & Υποψήφιοι ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ο seotanherakliou@gmail.com έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα να δημοσιεύσει τo πλαίσιο δράσης στην ιστοσελίδα του https://seotanherakliou.blogspot.gr/


Τρίτη 27 Μαρτίου 2018

Οδηγίες για εκλογές 2018


Διαδικασία Εκλογών

Διακήρυξη και Υποψήφιοι ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ Περιφερειακών Δήμων Ν. Ηρακλείου

Ο seotanherakliou@gmail.com έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα να δημοσιεύσει την διακήρυξη στην ιστοσελίδα του https://seotanherakliou.blogspot.gr/Ιδρυτική Διακήρυξη Δημοκρατικής Κίνησης Περιφερειακών Δήμων Νομού Ηρακλείου

Ο seotanherakliou@gmail.com έλαβε ηλεκτρονικό μήνυμα για δημοσίευση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα του https://seotanherakliou.blogspot.gr/ :

Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018

Ανάρτηση άρθρων απόψεων διακηρύξεων

Αποτέλεσμα εικόνας για κάλπη

ο Σύλλογος λαμβάνει αιτήματα για ανάρτηση άρθρων, απόψεων, διακηρύξεων, λόγω των αρχαιρεσιών του Συλλόγου  2018 και αναφέρει τους παρακάτω όρους:

Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Εκλογές Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν.Η. Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018Σύμφωνα με το νέο καταστατικό του Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν.Η. παρ. 5 άρθρο 18, οι αρχαιρεσίες διενεργούνται σε περισσότερα του ενός εκλογικά τμήματα, εγγύτερα στο χώρο δουλειάς ή στο σπίτι των εργαζόμενων. Με αυτή την διάταξη δίνεται η δυνατότητα ευρύτερης συμμετοχής. Με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου καθορίσθηκε για το έτος 2018, να λειτουργήσουν πέντε (5) εκλογικά τμήματα,τα εξής:

Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018

Εργαζόμενοι ιδιωτικού δικαίου σε Φο.Δ.Σ.Α.


ΧΥΤΑ Χερσονήσου
Με το άρθρο 30 ν.3536/2007 θεσπίστηκε η προσωρινή αποθήκευση, μεταφόρτωση, επεξεργασία, αξιοποίηση και διάθεση των στερεών αποβλήτων σε κάθε Περιφέρεια της χώρας να διενεργείται με ευθύνη των Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α). Οι Φο.Δ.Σ.Α συνιστώνταν από Ο.Τ.Α. που ανήκαν σε περισσότερες της μίας διαχειριστικές ενότητες, σε μορφή συνδέσμου ή ανώνυμης εταιρίας O.T.A. και αναλάμβαναν την ευθύνη για την υλοποίηση των ανωτέρω ενεργειών στο γεωγραφικό χώρο που αντιστοιχεί σε αυτές.
Οι Εργαζόμενοι  σε Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε μορφή δημοτικής επιχείρησης ΑΕ, που απασχολούνται κυρίως σε χώρους ΧΥΤΑ,  εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Κυριακή 4 Μαρτίου 2018

Σαν πέρσι τέτοιο καιρό ψηφίζαμε το νέο καταστατικό. Αλλαγές στη διαδικασία αρχαιρεσιών.

Πλησιάζει η ημερομηνία για τη σύγκλιση της Γενικής Συνέλευσης 2018 η οποία θα ορίσει την ημερομηνία διεξαγωγής αρχαιρεσιών για ανάδειξη μελών ΔΣ, μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής και εκπροσώπων ΠΟΕ ΟΤΑ, οι οποίες θα διεξαχθούν σύμφωνα με το νέο καταστατικό του Σ.Ε.Ο.Τ.Α.Ν. Ηρακλείου που βρίσκεται σε ισχύ.