Τρίτη 27 Ιουνίου 2017

Έγκριση νέου καταστατικού. Μέλη του Συλλόγου και οι συμβασιούχοι.
Σε περίπου τρεις εβδομάδες το νέο καταστατικό του Συλλόγου θα έχει εγκριθεί, (κατατέθηκε 19/6/2017 στο μονομελές) όπως διαμορφώθηκε και αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 3 Μαρτίου 2017.

Βασική τροποποίηση επήλθε στο άρθρο 5

Τετάρτη 21 Ιουνίου 2017

Κατάληψη αμαξοστάσιου Δήμου Μινώα ΠεδιάδαςΣυνάδελφοι,

Σήμερα στην κατάληψη του αμαξοστασίου από συμβασιούχους που χάνουν την δουλειά τους ο Δήμαρχος Μινώα Πεδιάδας ειρωνεύτηκε όλους μας απευθυνόμενος στους εργαζόμενους, λέγοντας αύριο θα δείτε ποιοι από τους μόνιμους θα σας συμπαρασταθούν! 

Συνάδελφοι, 

η αυριανή απεργία σίγουρα δεν έρχεται να λύσει τα προβλήματα μας με μαγικό τρόπο. Αλλά η μαζική μας συμμετοχή θα δώσει μια απάντηση. Μια απάντηση σε όλους επωφελούνται από το διαίρει και βασίλευε. Σε όλους που μας ειρωνεύονται επειδή βλέπουν την απογοήτευση μας και τη μη συμμετοχή μας στις κινητοποιήσεις. Κανείς δεν μπαίνει στη διαδικασία να σκεφτεί γιατί δεν συμμετέχουμε. Απλά τους βολεύει αυτή η απογοήτευση μας και η παραίτηση μας. 
Η αυριανή απεργία δεν αφορά μόνο τους συμβασιούχους.

Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017Ένα μήνα τώρα, το ΣΕΠΕ Τοπική Υπηρεσία Ηρακλείου προχωρά σε ελέγχους στους Δήμους του Ν. Ηρακλείου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου πρόσφατα κοινοποίησε την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΕΠΕ, Υπ. Εργασίας, Υπ. Εσωτερικών και στους επτά (7) Δήμους του Νομού, (σχετικό link στο τέλος) αναφέροντας:

Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017

Προσχηματική η διαδικασία της Αξιολόγησης από την πρώτη σελίδα.


Με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/750/οικ.32768 (ΦΕΚ Β’ 4434/30.12.2016) καθορίζεται η μορφή και το περιεχόμενο του Εντύπου Έκθεσης Αξιολόγησης (Ν.4369/16). Το άρθρο 4 για τη Σύνταξη Εντύπου Έκθεσης Αξιολόγησης υπαλλήλων κατηγοριών / εκπαιδευτικών βαθμίδων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ αναφέρει:


Σάββατο 10 Ιουνίου 2017

Εξώδικο της ΠΟΕ ΟΤΑ για την απεργία αποχή από την "αξιολόγηση"
Το από 27/3/2017 εξώδικο της ΠΟΕ ΟΤΑ για την διαδικασία της αξιολόγησης τονίζει:

"Σημειώνεται, ότι η ως άνω Απεργία-Αποχή των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, που εκπροσωπούμε, από συγκεκριμένα καθήκοντα, προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.1264/1982, όπως αυτές έχουν ερμηνευτεί από τα αρμόδια δικαστήρια (όλως ενδεικτικώς Δ. Εφ. 486/1995 κ.α.) και συνιστά απολύτως νόμιμη μορφή συνδικαλιστικής δράσης, αναγνωριζόμενη ως μορφή Απεργίας." 
                                             Η ΠΟΕ -ΟΤΑ παρέχει απόλυτη κάλυψη σε όλους.
Η μορφή της απεργίας-αποχής είναι απολύτως νόμιμη και δεν υπάρχει καμιά περίπτωση πειθαρχικής συνέπειας για τους εργαζόμενους που συμμετέχουν.

Τρίτη 6 Ιουνίου 2017

Διανομή εντύπων αξιολόγησης στους ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου


Με την εγκύκλιο του Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΔΙΔΑΔ/Φ.32.14/758/οικ.17259/26-5-2017 καθορίζονταν ημερομηνίες (τελική 23/6/2017) ολοκλήρωσης διαδικασίας αξιολόγησης στο δημόσιο τομέα. Παρ' όλο που στο τέλος της εγκυκλίου αναφερόταν ότι "Η Διεύθυνση Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών παρακαλείται για την κοινοποίηση της παρούσας στους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού" επισπεύδεται η διαδικασία στους ΟΤΑ Ν.Ηρακλείου και άρχισε η διανομή των εντύπων αξιολόγησης.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου στο πλαίσιο των αποφάσεων του, ενημερώνει τα εξής:

Κυριακή 4 Ιουνίου 2017

Αξιολόγηση (Ν.4369/16)

Έχει αναπτυχθεί έντονος  διάλογος, σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος αξιολόγησης στο Δημόσιο Τομέα. Η αξιολόγηση, όπως ορίζεται με το πρόσφατο Ν. 4369/16 είναι κρίσιμο εργαλείο γιατί διασυνδέεται 
  • με τη διαδικασία της επιλογής προϊστάμενων,
  • με τη διαδικασία των προαγωγών, καθώς και 
  • με το μισθολόγιο (Ν.4354/15), παρόλο που η τελευταία ρύθμιση δεν έχει τεθεί ακόμη σε εφαρμογή.

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

Ποσοστιαία κατανομή κλάδων των εργαζομένων μητρώου μελών.

Από την πρώτη επεξεργασία των εγγραφών του μητρώου μελών, προκύπτει το παραπάνω γράφημα, με τα ποσοστά ανά κλάδο εργαζομένων, στους περιφερειακούς Δήμους του Νομού Ηρακλείου.  Η κατηγοριοποίηση επιδέχεται λεπτομερέστερη καταγραφή. Π.χ. Ο τομέας Διοικητικού Οικονομικού μπορεί να διαχωριστεί. Ημερομηνία επεξεργασίας στοιχείων: Ιούλιος 2016.