Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2017

"Ήξεις αφήξεις ουκ εν τω πολέμω θνήξεις" Χωρίς κόμματα.


Εκδόθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2017, η εγκύκλιος 24 (στο τέλος το κείμενο) για να ενημερώσει για την εφαρμογή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ως προς τις εργασίες και ειδικότητες που υπάγονται στις ευνοϊκές διατάξεις της, του 32ωρου και της προσαύξησης ημερών κανονικής άδειας.

Kάποια φορά από κάποια Σίβυλλα, ζήτησε κάποιος να πληροφορηθεί τι τον περιμένει αν πάει στον πόλεμο: 
«Ήξεις, αφήξεις, ουκ εν τω πολέμω θνήξεις» 
του απάντησε ξεκάθαρα ο… Λοξίας Απόλλων. "θα πας θα γυρίσεις δεν θα πεθάνεις στον πόλεμο"

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

"fake Αξιολόγηση"
Δημοσιεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου νέα εγκύκλιος για την ανάγκη εφαρμογής της "Αξιολόγησης". (Στο τέλος η εγκύκλιος). Όσο περνά ο χρόνος, χωρίς το επιθυμητό και επιχειρούμενο αποτέλεσμα, τόσο απογυμνώνεται ο σκοπός της αξιολόγησης. Στο τέλος, μένει μόνος στόχος η Συμμόρφωση!!!

Χαρακτηριστικό παράδειγμα γραφής, το παρακάτω μήνυμα:

Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΟΤΑ


Συναισθηματική νοημοσύνη σε  θέσεις ευθύνης
Πότε ξεκινά η διαδικασία επιλογής σε θέσεις ευθύνης?

Με το άρθρο 89 παρ. 3β και 4β του κώδικα ΚΚΔΚΥ (Ν.3584/07) τίθεντο χρονικοί περιορισμοί για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής σε θέσεις ευθύνης:

  • 3β. Η προκήρυξη εκδίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων Ο.Τ.Α. και του Α.Σ.Ε.Π.
  • 4β. Η προκήρυξη εκδίδεται τρεις (3) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων και δημοσιεύεται στις ιστοσελίδες των οικείων Ο.Τ.Α. και Α.Σ.Ε.Π. (για τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες, Διεύθυνση, Τμήμα κ.α.)
Με το αριθ. πρωτ: 36388/16/25-5-2017 έγγραφο ΥΠΕΣ για το έγγραφο πατήστε εδώ είχαν ανασταλεί οι διαδικασίες επιλογής.

Η τροπολογία για την εφαρμογή της "αξιολόγησης".Η τροπολογία που κατατέθηκε για να ανατρέψει την καθολική συμμετοχή, με ποσοστά πάνω από 85% στην απεργία - αποχή από τη διαδικασία της αξιολόγησης των εργαζόμενων στο δημόσιο τομέα,, έρχεται να μετατρέψει στην πράξη την αξιολόγηση σε ένα μηχανισμό πειθάρχησης, εντατικοποίησης και τιμωρίας τους, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Η τροπολογία, ανάμεσα στα άλλα, προβλέπει ότι οι αξιολογητές οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες αξιολόγησης των υφισταμένων τους, προκειμένου να μπορούν να συμμετέχουν οι ίδιοι σε διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων. 

Η τροπολογία με τον τρόπο αυτό, επιβραβεύει την απεργοσπασία και τις προσωπικές στρατηγικές.

Η  τροπολογία απογύμνωσε την επιχειρηματολογία  για αξιοκρατικό δημόσιο τομέα.

Ειδικότητες - Εφαρμογή Ε.Σ.Σ.Ε 2017

Οι ειδικότητες εργαζόμενων ΜΟΝΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ που περιλαμβάνονται στην Ε.Σ.Σ.Ε (ΦΕΚ 2945/29-8-2017) δίνονται στον πίνακα παρακάτω.


Για την εφαρμογή της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.) δηλαδή το μειωμένο ωράριο και την επιπλέον κανονική άδεια, απαιτείται ονομαστική βεβαίωση του Συλλόγου - Μέλους της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., ότι οι εργαζόμενοι είναι Μέλη του καθώς και Βεβαίωση της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. ότι ο Σύλλογος ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας. Ο Σύλλογος είναι σε επικοινωνία με τους Δήμους για την αποστολή των σχετικών βεβαιώσεων.Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017

Aξιολόγηση, κρίσεις και μισθολόγιο.

 Η "αξιολόγηση" του Ν.4369/2016,  διασυνδέεται
  1. με τη διαδικασία της επιλογής προϊστάμενων,
  2. με τη διαδικασία των προαγωγών, καθώς και 
  3. με το μισθολόγιο, από 1/1/2018.
Γιατί  προβάλλεται έντονα η πρώτη και η δεύτερη διασύνδεση;
ΑΡΚΑΣ
Η τρίτη διασύνδεση αυτή της αξιολόγησης με το μισθολόγιο (άρθρο 12 και 17 του Ν.4354/15) ακολουθεί αθόρυβη.

Όσο αφορά την ταύτιση αξιολόγησης και κρίσεων σε θέσεις ευθύνης:


Η Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη σε συνέντευξη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ (18 Ιουνίου 2017)  ανέφερε σε ερώτηση δημοσιογράφου: