Κυριακή 30 Ιουλίου 2017

Δηλώσεις "Πόθεν έσχες". Ζητείται παράταση υποβολής.

Σχετικά με τις δηλώσεις ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ Εργαζομένων στους Δήμους.

 Η ΠΟΕ ΟΤΑ ζητά παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων, η οποία έληγε 30/6/2017.

Έγγραφο ΠΟΕ-ΟΤΑ

 Ποιοί είναι οι υπόχρεοι:  

Σύμφωνα με την παρ ια του άρθρου 1 του Ν. 3213/03, όπου γίνεται αναφορά στους υπαλλήλους ΝΠΔΔ.

Υπόχρεοι σε δήλωση  είναι:

Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017

Υπόμνημα και Παράσταση στο Δήμο Χερσονήσου για την στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό.

Ο Δήμος Χερσονήσου δεν προτίθεται να εφαρμόσει το άρθρο 24 του Ν. 4479/17 για τη στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας με τακτικό προσωπικό. Αυτό δήλωσε η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/7/2017, παρουσία αντιπροσώπων του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος δήλωσε ότι, η συγκεκριμένη διάταξη δεν αφορά το Δήμο Χερσονήσου, αφού δεν έχει συμβασιούχους παρατασιούχους, θεωρεί εκβιαστική διαδικασία την τροποποίηση του ΟΕΥ μέχρι 31/7/2017 ενώ υπάρχει η δυνατότητα να γίνει εν ευθέτω χρόνο και ο Δήμος (τουλάχιστον όσο το επιτρέπει η νομοθεσία) θα πρέπει να έχει συνεργασία με εξωτερικό συνεργάτη ή καθ' ολοκληρία ή επικουρικά στις δημοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. 
Σύμφωνα με το υπόμνημα που κατέθεσαν οι εργαζόμενοι:

Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

Πολυνομοσχέδιο ρυθμίσεων ΟΤΑ


Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή, το πολυνομοσχέδιο με σημαντικές ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ και τους εργαζόμενους. Ήταν σε αναμονή και επεξεργασία από τον Μάιο 2016. 
Εφόσον το νομοσχέδιο είναι ρυθμιστικό, το ΔΣ του Συλλόγου είχε υποβάλλει κάποιες παρατηρήσεις - τροποποιήσεις, τις οποίες και επικαιροποιεί.

Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Ανασκόπηση διαδικασίας εφαρμογής άρθρου 24 του Ν. 4479/17 στους Δήμους του Ν. Ηρακλείου.


Και στο Δήμο Μινώα Πεδιάδας ολοκληρώθηκε η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 για τη σύναψη νέων συμβάσεων, στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου. 

Στη διαύγεια  έχει αναρτηθεί η 137/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, (ΑΔΑ: 6ΟΟΙΩΚ6-ΟΛΨ) με θέμα: "Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31-03-2018,σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, του προσωπικού το οποίο προσλήφθηκε στο Δήμο μας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας και εξακολουθούσε να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι την 7-6-2017". Έχουν ήδη υπογραφεί έντεκα (11)  νέες συμβάσεις εργαζομένων.

Παράλληλα εξελίσσεται και η διαδικασία τροποποίησης του ΟΕΥ του Δήμου Μινώα Πεδιάδας για στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας με τακτικό προσωπικό.

Σχετικά με τους υπόλοιπους Δήμους/ΝΠ του Νομού Ηρακλείου:

Βιομετρικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης προσωπικού
Πρόσφατα, παρουσιάστηκε πρωτοβουλία Δημοτικής Αρχής Δήμου του Ν. Ηρακλείου να προμηθευτεί σύστημα ελέγχου της εισόδου και της  εξόδου  του προσωπικού στο χώρο εργασίας του (Δημαρχείο).

Ο συγκεκριμένος Δήμος ακολουθεί μέχρι σήμερα το σύστημα των υπογραφών σε βιβλίο παρουσιών. Έτεινε να επιλέξει το σύστημα του βιομετρικού ελέγχου του δακτυλικού αποτυπώματος, προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση του ωραρίου εργασίας των εργαζόμενων του Δήμου. 


Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017

Πρόσκληση Διοικητικού Συμβουλίου-Ιούλιος 2017
Καλείστε σε συνεδρίαση ΔΣ την Δευτέρα 17  Ιουλίου 2017 και ώρα 19.00 στο χώρο του Συλλόγου, ισόγειο Εθνικής Αντιστάσεως 176, Ηρακλείου,  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Παρασκευή 7 Ιουλίου 2017

Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο Μαλεβιζίου (13) νέες συμβάσεις εργασίας στις υπηρεσίες καθαριότητας Δήμου Μαλεβιζίου

Ολοκληρώνεται η διαδικασία εφαρμογής του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 για τη σύναψη νέων συμβάσεων στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου Μαλεβιζίου. Τη Δευτέρα 10 Ιουλίου 2017 υπογράφονται (13) νέες συμβάσεις εργαζομένων.

Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Νέες συμβάσεις / πρόσληψη τακτικού προσωπικού Υπ. Καθαριότητας
Μετά την έκδοση της εγκυκλίου 19 για την εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017, το ρολόι μετράει αντίστροφα από την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017. Οι Δήμοι θα προλάβουν να υποβάλλουν αιτήματα κάλυψης κενών θέσεων σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα ή αν δεν επαρκούν αυτές, να συστήσουν νέες θέσεις με τροποποίηση του ΟΕΥ τους και να επικαιροποιήσουν τοαίτημά τους;
Ήδη οι εργαζόμενοι συμβασιούχοι των υπηρεσιών καθαριότητας εργάζονται με την ανασφάλεια της μη πληρωμής των δεδουλευμένων και της ανασφάλιστης εργασίας.
Στη σχετική νομοθετική διάταξη τίθεται χρονικά περιορισμένη προθεσμία στους ΟΤΑ και ΝΠ αυτών, μέχρι 31η Ιουλίου 2017.
Επιπλέον, στο μέρος Β΄ της εγκυκλίου, για τη σύναψη νέων συμβάσεων με τους εργαζόμενους – συμβασιούχους, τίθεται η εξής προϋπόθεση:
Να έχει ληφθεί η απόφαση τροποποίησης του ΟΕΥ για τη σύσταση νέων οργανικών θέσεων, ή να έχει υποβληθεί (πριν ή και μετά την έναρξη ισχύος της εν θέματι διάταξης) αίτημα κάλυψης ήδη υφισταμένων οργανικών θέσεων, όπως αναλυτικά γίνεται αναφορά στην παρούσα εγκύκλιο.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου  ζητά με έγγραφό του

Συμβασιούχοι και υπηρεσίες καθαριότητας των ΔήμωνΜια απόπειρα ενημέρωσης για το τρέχον θέμα των "συμβασιούχων", κρίνεται αναγκαία. Σχετικά δελτία τύπου και ανακοινώσεις της ΠΟΕ ΟΤΑ παρατίθενται με link, στο τέλος.
Δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τους εργαζόμενους - συμβασιούχους. Ξεκίνησε σαν ζήτημα εργασιακών σχέσεων. Καταλήγει ζήτημα καθοριστικό για τη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας. Με το βάρος της ευθύνης λειτουργίας τους να πέφτει στις πιο αδύναμες πλάτες των εργαζόμενων.  Ακόμα μία απώλεια ανθρώπινης ζωής προστέθηκε στον εργασιακό χώρο της αποκομιδής. Άλλωστε σύμφωνα με το νέο καταστατικό το οποίο ψηφίσθηκε στις 3 Μαρτίου 2017 και σε (3) εβδομάδες περίπου θα έχει εγκριθεί δικαστικώς, οι συμβασιούχοι θα μπορούν να γράφονται μέλη του Συλλόγου. Είναι κρίσιμη συγκυρία που αναδεικνύει τη σημασία της κοινής πορείας. Ίδιος χώρος δουλειάς, ίδιο αντικείμενο, ίδιες απολαβές δεν μπορεί παρά να σημαίνει κοινός αγώνας για ανάκτηση μισθών και βελτίωση συνθηκών εργασίας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Είναι γνωστό ότι στο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ, εδώ και μια δεκαετία, γίνεται προσπάθεια να εισέλθουν στις υπηρεσίες αποκομιδής και καθαρισμού κτιρίων και λοιπών χώρων, ιδιώτες. Ό,τι δεν επιτεύχθηκε με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, προσπαθεί και το πετυχαίνει η οικονομική κρίση, με την έλλειψη σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, την ελλιπή συντήρηση και την  αναστολή των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα; 

Είτε οι υπηρεσίες ανατίθενται σε ιδιώτες σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/11, είτε οι υπηρεσίες λειτουργούν με συμβασιούχους, κατά ένα μεγάλο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού τους. Δεν είναι τυχαία η αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων, σε προσωπικό που δεν προλαβαίνει να εκπαιδευτεί, να προσαρμοστεί, να εξοικειωθεί και να εμβολιαστεί!.