Τρίτη 18 Ιουλίου 2017

Πολυνομοσχέδιο ρυθμίσεων ΟΤΑ


Τετάρτη 12 Ιουλίου 2017, κατατέθηκε, προς ψήφιση, στη Βουλή, το πολυνομοσχέδιο με σημαντικές ρυθμίσεις για τους ΟΤΑ και τους εργαζόμενους. Ήταν σε αναμονή και επεξεργασία από τον Μάιο 2016. 
Εφόσον το νομοσχέδιο είναι ρυθμιστικό, το ΔΣ του Συλλόγου είχε υποβάλλει κάποιες παρατηρήσεις - τροποποιήσεις, τις οποίες και επικαιροποιεί.


1. Σημειώνεται το "Άρθρο 92" με τίτλο "Άδειες φοίτησης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού στο ΕΑΠ" το οποίο ρύθμιζε  τις υπηρεσιακές άδειες εργαζόμενων ΟΤΑ (Ν. 3584/07) λόγω σπουδών στο ΕΑΠ, αποσύρθηκε κατόπιν διαμαρτυρίας της ΚΕΔΕ. 
Να επαναεισαχθεί η ρύθμιση για λόγους ισότητας μεταξύ των υπαλλήλων του Δημόσιου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδομένου ότι το σχετικό δικαίωμα παρέχεται ήδη στους δημόσιους υπαλλήλους βάσει του άρθρου 23 παρ. 2 του ν. 4452/2017.

 ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ

"Υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, δικαιούνται τις ειδικές άδειες που προβλέπονται στα άρθρα 65, 66 και 67 του ν. 3584/2007 (Α’ 143), όπως ισχύει. Για την χορήγηση των ανωτέρω αδειών απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του ιδρύματος από την οποία θα προκύπτει η ιδιότητα του φοιτητή καθ’ όλη την διάρκεια της άδειας».

2. Για απαλλαγή υπηρεσιών και εργαζόμενων από το βάρος της μακράς και ατελέσφορης. αλληλογραφίας, για κατάργηση αναποτελεσματικών, γραφειοκρατικών διαδικασιών για απεγκλωβισμό υποθέσεων από χρονοβόρα δικαστική διεκδίκηση, προτείνεται η προσθήκη άρθρου με πρόβλεψη για σύσταση θέσης συνήγορου - διαμεσολαβητή ως εξής:


ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΡΘΡΟΥ

"Σύσταση θέσης Συνηγόρου του Δημόσιου - Δημοτικού Υπαλλήλου για υπηρεσιακές ατομικές υποθέσεις. Οι γνωμοδοτήσεις του Συνηγόρου του Δημοσίου Δημοτικού Υπαλλήλου θα λειτουργούν συμβουλευτικά προς τη Διοίκηση και τον ενδιαφερόμενο και όχι δεσμευτικά."


3. Με το άρθρο 98 προστίθενται ειδικότητες που θα δικαιούνται το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

Στην παρ. 2 να προστεθεί η φράση  «υγειονομικό προσωπικό»

4. Με το άρθρο 97 τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) και το γάλα παλαιότερων χρήσεων που δεν έχουν χορηγηθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, αποτιμώνται και καταβάλλονται σε χρήμα.


 Η προϋπόθεση 1β, "να υπάρχουν οι αντίστοιχοι κωδικοί και πιστώσεις στους προϋπολογισμούς των ετών καταβολής" δεν θα ικανοποιείται με ευθύνη των αιρετών, καθώς τα τελευταία έτη της οικονομικής κρίσης πολλοί είναι οι Δήμοι με μη εγκεκριμένους ή μη καταρτισμένους προϋπολογισμούς ή προϋπολογισμούς με μη εγγεγραμμένους αντίστοιχους κωδικούς.

Για λόγους ίσης μεταχείρισης να διαγραφεί η προϋπόθεση 1β στο άρθρο 97.

5. Στο άρθρο 105 με τίτλο "Μετατάξεις προσωπικού στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ να προστεθεί παρ. 4 ως εξής:
«Προκειμένου για μετάταξη υπαλλήλων σε κλάδους ανώτερης κατηγορίας του ιδίου ΟΤΑ, η μετάταξη γίνεται με τα προβλεπόμενα στο Π.Δ.50/2001 απαιτούμενα προσόντα, εφόσον οι 
υπάλληλοι υπηρετούσαν κατά την έναρξη ισχύος του π.δ. 50/2001"

5. Στο άρθρο 106 με τίτλο "Αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζόμενων των ΟΤΑ" να προστεθεί παρ. 2 ως εξής:

"Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 24 του Ν. 4305/2014, μετά τη φράση «οι οποίοι υπηρετούν στα ΚΕΠ» να προστεθεί η φράση «ή/και σε άλλες υπηρεσίες ΟΤΑ."

Η συγκεκριμένη διάταξη αντιμετωπίζει το φαινόμενο, ίδια προϋπηρεσία διανυθείσα σε ΚΕΠ να αναγνωρίζεται σε εργαζόμενους που συνεχίζουν να υπηρετούν σε ΚΕΠ και όχι σε εργαζόμενους που υπηρετούν σε άλλες θέσεις των  ΟΤΑ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.