Δευτέρα 17 Ιουλίου 2017

Βιομετρικό σύστημα ελέγχου πρόσβασης προσωπικού
Πρόσφατα, παρουσιάστηκε πρωτοβουλία Δημοτικής Αρχής Δήμου του Ν. Ηρακλείου να προμηθευτεί σύστημα ελέγχου της εισόδου και της  εξόδου  του προσωπικού στο χώρο εργασίας του (Δημαρχείο).

Ο συγκεκριμένος Δήμος ακολουθεί μέχρι σήμερα το σύστημα των υπογραφών σε βιβλίο παρουσιών. Έτεινε να επιλέξει το σύστημα του βιομετρικού ελέγχου του δακτυλικού αποτυπώματος, προκειμένου να εξασφαλίσει την τήρηση του ωραρίου εργασίας των εργαζόμενων του Δήμου. 
Υποβλήθηκε σχετικό ερώτημα, αναφορικά με τη νομιμότητα εγκατάστασης από δημοτική Αρχή μηχανήματος ελέγχου της ώρας προσέλευσης των εργαζομένων το οποίο λειτουργεί με έλεγχο του δακτυλικού αποτυπώματος του εργαζομένου.

Σύμφωνα με την απάντηση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων η μέθοδος εισάγει μία επαχθή και δυσανάλογη για τα υποκείμενα, επεξεργασία σε σχέση με τον ανωτέρω σκοπό, χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, καθώς ο έλεγχος μπορεί να πραγματοποιηθεί επαρκώς και με άλλα ηπιότερα εναλλακτικά μέσα (όπως με τη χρήση μαγνητικών καρτών χωρίς βιομετρικά στοιχεία, με συνδυασμό δειγματοληπτικών ελέγχων προς επιβεβαίωση της παρουσίας των υπαλλήλων).


Στην απόφαση 245/9/20-3-2000  αναφέρεται ότι: " Η Αρχή επομένως θεωρεί το συγκεκριμένο τρόπο συλλογής και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μη θεμιτό. Άρνηση των εργαζομένων να δώσουν τα δακτυλικά αποτυπώματα για το συγκεκριμένο σκοπό δεν μπορεί να αποτελέσει αιτία για κυρώσεις εκ μέρους των εργοδοτών εφόσον προσβάλλεται η προσωπικότητά τους και επιπροσθέτως η παραπάνω ενέργεια δεν εμπεριέχεται στο διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη για οργάνωση της επιχείρησής του αλλά, αντιθέτως δεν έχει εκδήλωση βλαπτικής μεταβολής της σύμβασης την οποία μπορεί αζημίως να αρνηθεί ο εργαζόμενος." 
Στο τέλος της απόφασης αναφέρεται ότι όμοια ισχύουν και για τους Δημόσιους Υπαλλήλους και υπαλλήλους ΝΠΔΔ.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.