Δευτέρα 3 Ιουλίου 2017

Συμβασιούχοι και υπηρεσίες καθαριότητας των ΔήμωνΜια απόπειρα ενημέρωσης για το τρέχον θέμα των "συμβασιούχων", κρίνεται αναγκαία. Σχετικά δελτία τύπου και ανακοινώσεις της ΠΟΕ ΟΤΑ παρατίθενται με link, στο τέλος.
Δεν είναι θέμα που αφορά μόνο τους εργαζόμενους - συμβασιούχους. Ξεκίνησε σαν ζήτημα εργασιακών σχέσεων. Καταλήγει ζήτημα καθοριστικό για τη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας. Με το βάρος της ευθύνης λειτουργίας τους να πέφτει στις πιο αδύναμες πλάτες των εργαζόμενων.  Ακόμα μία απώλεια ανθρώπινης ζωής προστέθηκε στον εργασιακό χώρο της αποκομιδής. Άλλωστε σύμφωνα με το νέο καταστατικό το οποίο ψηφίσθηκε στις 3 Μαρτίου 2017 και σε (3) εβδομάδες περίπου θα έχει εγκριθεί δικαστικώς, οι συμβασιούχοι θα μπορούν να γράφονται μέλη του Συλλόγου. Είναι κρίσιμη συγκυρία που αναδεικνύει τη σημασία της κοινής πορείας. Ίδιος χώρος δουλειάς, ίδιο αντικείμενο, ίδιες απολαβές δεν μπορεί παρά να σημαίνει κοινός αγώνας για ανάκτηση μισθών και βελτίωση συνθηκών εργασίας. 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Είναι γνωστό ότι στο δημόσιο τομέα και στους ΟΤΑ, εδώ και μια δεκαετία, γίνεται προσπάθεια να εισέλθουν στις υπηρεσίες αποκομιδής και καθαρισμού κτιρίων και λοιπών χώρων, ιδιώτες. Ό,τι δεν επιτεύχθηκε με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, προσπαθεί και το πετυχαίνει η οικονομική κρίση, με την έλλειψη σύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, την ελλιπή συντήρηση και την  αναστολή των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού. 

Ποιο είναι το αποτέλεσμα; 

Είτε οι υπηρεσίες ανατίθενται σε ιδιώτες σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 3979/11, είτε οι υπηρεσίες λειτουργούν με συμβασιούχους, κατά ένα μεγάλο ποσοστό του ανθρώπινου δυναμικού τους. Δεν είναι τυχαία η αύξηση του αριθμού των ατυχημάτων, σε προσωπικό που δεν προλαβαίνει να εκπαιδευτεί, να προσαρμοστεί, να εξοικειωθεί και να εμβολιαστεί!.
2. Υπό το βάρος του εργασιακού μεσαίωνα στις ιδιωτικές εταιρείες καθαρισμού, των νομοθετικών κενών για υποχρέωση σύνταξης μελέτης των παρεχόμενων υπηρεσιών της ανυπαρξίας κοστολόγησης, του ανεξέλεγκτου των παραλαβών των παρεχόμενων υπηρεσιών τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στους ΟΤΑ, καθώς και της αναστολής των προσλήψεων σε μόνιμες θέσεις, η κυβέρνηση προχώρησε σε δύο ουσιαστικές αλλαγές του πλαισίου λειτουργίας των υπηρεσιών καθαριότητας:

· Έδωσε την δυνατότητα να συνάπτονται ατομικές συμβάσεις έργου με ιδιώτες που απασχολούνται ή απασχολούνταν στον καθαρισμό κτιρίων κλπ, χωρίς τη διαμεσολάβηση των ιδιωτών εργολάβων.
· Παρέτεινε τις ανωτέρω συμβάσεις μέχρι 31/12/2015 και πρόσφατα μέχρι 31/12/2017 ενώ επέκτεινε το καθεστώς παρατάσεων στις ατομικές συμβάσεις στους ΟΤΑ.
Σχετική νομοθεσία: 
  • Άρθρο 167 ν 4099/12, Άρθρο 23 ν 4151/13, Άρθρο 49 ν 4325/15, Άρθρο 50 ν 4351/15 και τελευταία παράταση μέχρι 31/12/2017 με το Άρθρο 16 ν 4429/16.
  • Με το πιο πρόσφατο άρθρο 72 Ν 4369/16 και το Άρθρο 63 Ν 4430/16 (Οκτώβριος 2016) και το άρθρο 25 του ν. 4456/2017 που διαμόρφωσε πιο ολοκληρωμένα την σχετική διάταξη και επιχειρήθηκε η νομιμοποίηση των δαπανών.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

1.   Οι συμβάσεις 6.000-10.000 περίπου εργαζόμενων στις υπηρεσίες καθαριότητας παρατάθηκαν επανειλημμένα. 

2. Λόγω διαδοχικότητας συμβάσεων στον ίδιο εργοδότη και στην ίδια ειδικότητα – αντικείμενο, οι συμβάσεις υπερέβησαν το χρονικό όριο των 24 μηνών που θέτει η νομοθεσία, ως όριο μη κατάχρησης συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε βάρος του εργαζόμενου.

3.  Η πρόσφατη Απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποδέχτηκε ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

4. Η Απόφαση του ΕΛΣΥΝ θέτει επίσης θέμα ακυρότητας των συμβάσεων, με όλα τα επακόλουθα αυτής, π.χ. μη πληρωμή δεδουλευμένων.

5. Τέλος, η Απόφαση του ΕΛΣΥ έθεσε το κρίσιμο σημείο της αμφισβήτησης της αρχής της ισότητας και αξιοκρατίας στα κριτήρια πρόσληψης, καθώς αυτά είναι διαφορετικά για πρόσκαιρες εποχιακές ανάγκες από αυτά που ισχύουν για το καθεστώς διαγωνισμού κάλυψης μόνιμων θέσεων.


ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Τα ερωτήματα είναι πολλά.
1. Ποια δικαιώματα των εργαζόμενων - συμβασιούχων έχουν καταστρατηγηθεί; 
  • Έγινε κατάχρηση σε βάρος τους, του αριθμού των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου; Υπερέβησαν τους 24μήνες με νομοθετική διάταξη;
  • Εργάζονται χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η εξόφληση δεδουλευμένων και η ασφαλιστική κάλυψη; Πέφτει το βάρος της άσκησης ένδικων μέσων, για εξόφληση δεδουλευμένων στις πλάτες κάθε εργαζόμενου;
  • Εργάζονται χωρίς να τηρείται το νομοθετικό πλαίσιο για συνθήκες υγιεινής και  ασφάλειας της εργασίας;


2. Πως θα συνεχίσουν να λειτουργούν οι υπηρεσίες καθαριότητας, με δημόσιο χαρακτήρα;
  • χωρίς το αναγκαίο τακτικό προσωπικό
  • χωρίς τον σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό
  • χωρίς τη βασική συντήρηση του πεπαλαιωμένου εξοπλισμού
  • χωρίς να διαφαίνεται βούληση για εφαρμογή των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων εναρμονισμένων στο Εθνικό Σχέδιο.(όπου κι αν συντάχθηκαν!)
 Αν οι Δήμοι εφάρμοζαν αρχές όπως τοπική διαχείριση, διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, δημοσιοποίηση δρομολογίων, αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των δημοτικών τελών καθαριότητας (Ν.25/75) με κίνητρο για μείωση παραγόμενων αποβλήτων, η ανταπόδοση των σχετικών τελών θα στρεφόταν σε όφελος των πολιτών και των εργαζόμενων των υπηρεσιών αυτών.

Αυτά πρέπει να θίγονται. Η ανακύκλωση των εργαζόμενων ή των υποψήφιων σε προκηρύξεις ωφελεί μόνο τις πελατειακές σχέσεις. Συμφέροντα που ορέγονται τα δημοτικά τέλη καθαριότητας, δεν επιτρέπουν τον προσανατολισμό του διαλόγου στην ουσιαστική πλευρά.

«Φταίει το γαϊδούρι και χτυπάμε το σαμάρι».

Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε; 

Από τις 18/6/2017 πραγματοποιούνται δυναμικές κινητοποιήσεις, αποκλεισμοί αμαξοστασίων και απεργίες με στόχο την μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου των εργαζομένων, στις υπηρεσίες καθαριότητας των Δήμων, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, σε συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου. Η πρόταση της ΠΟΕ ΟΤΑ απορρίφθηκε, ενώ την Τρίτη 27/6/2017 ψηφίσθηκε τροπολογία του ΥΠΕΣ που προβλέπει:

· Οι δήμοι μέχρι 31/7/2017 δύνανται να τροποποιήσουν τους ΟΕΥ τους, ώστε να υποβληθούν στη συνέχεια αιτήματα κάλυψης των κενών οργανικών τους θέσεων, σε κάθε είδους ανταποδοτικές υπηρεσίες σχετικές με την καθαριότητα.

· Οι Δήμοι δύνανται να προχωρήσουν σε προκηρύξεις μόνιμου προσωπικού με μοριοδότηση της εμπειρίας σε δήμους και ΝΠΔΔ με 17 μόρια ανά μήνα και έως 24 μήνες το ανώτατο.

· Δεν περιλαμβάνονται ανώτατα όρια ηλικίας για τις προσλήψεις που θα διενεργηθούν μέσω του συγκεκριμένου διαγωνισμού.

· Οι συμβασιούχοι που εργάζονταν έως 7/6/2017, απολύονται και επαναπροσλαμβάνονται μέσω νέων συμβάσεων, έως την δημοσίευση των προσωρινών πινάκων των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ και το αργότερο έως 31.3.2018.

΄ Οι κινητοποιήσεις συνεχίστηκαν με νέα 24ωρη απεργία την Πέμπτη 29/6/2017.

Δεν διασφαλίζονται όλες τις θέσεις εργασίας των συμβασιούχων που εργάζονται σήμερα στους Ο.Τ.Α. Προς το παρόν ο ένας Δήμος μετά τον άλλον προχωρούν σε απολύσεις. Για την σύναψη νέων συμβάσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αιτήματος κάλυψης τακτικού προσωπικού. Δεν διασφαλίζεται η συμμετοχή των Δήμων στο πρόγραμμα, με τα γνωστά μακρόχρονα προβλήματα στην τροποποίηση των ΟΕΥ και στη σύνταξη του προϋπολογισμού τους. Χωρίς προσωπικό, τακτικό ή/και συμβασιούχους, υπάρχει κίνδυνος Δήμοι να προχωρήσουν σε ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας. Έτοιμες να υποβληθούν είναι οι προσφορές Ιδιωτών!. 
Λεύκωμα φωτογραφιών

26/6/2017 Ένταση στο ΥΠΕΣ (video)

Τροπολογία για συμβασιούχους

Πρόταση της ΠΟΕ ΟΤΑ για νομοθετική ρύθμιση

Απόφαση ΠΟΕ ΟΤΑ 25/6/2017 Πρόταση κλιμάκωσης κινητοποιήσεων

Δελτίο Τύπου ΠΟΕ - ΟΤΑ 19/6/2017 για την έκδοση της Απόφασης της Ολομέλειας του ΕΛΣΥΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.