Δευτέρα 23 Οκτωβρίου 2017

Αποκαλυπτική η απάντηση του ΥΠΕΣ σε ερώτημα του Δήμου Χερσονήσου για την στελέχωση των υπηρεσιών καθαριότητας (Άρθρο 24)- Oι μάσκες έπεσαν.

Oλοκληρώνεται η διαδικασία έγκρισης των 6.500 περίπου θέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4479/17, για την στελέχωση των δημοτικών υπηρεσιών καθαριότητας. Οι Δήμοι αναμένουν την έκδοση της προκήρυξης.  Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου συνεχίζει να εφαρμόζει για δέκα χρόνια, το μοντέλο της ανάθεσης των εργασιών αποκομιδής σε ιδιωτικά συνεργεία και επέλεξε να μην αξιοποιήσει τις δυνατότητες του νέου νομοθετικού πλαισίου

Με αυτή την επιλογή απογυμνώθηκε πλήρως η επιχειρηματολογία της:  

1. Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, επανειλημμένα και διαχρονικά δήλωνε ότι, μόλις δοθεί η δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, θα αναλάβει και πάλι με ίδια μέσα την αποκομιδή των απορριμμάτων. Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 18/7/2017,  δήλωσε ότι, η διάταξη του άρθρου 24 για προσλήψεις προσωπικού δεν αφορά το Δήμο Χερσονήσου, με το σκεπτικό ότι ο Δήμος δεν απασχολούσε συμβασιούχους - παρατασιούχους. Παρέβλεψε ότι στο Δήμο υπήρχαν ενεργές συμβάσεις , την 7/6/2017, όπως προέβλεπε ο νόμος.  

Το ΥΠΕΣ απάντησε σε ερώτημα του Δήμου, ότι το άρθρο 24 αφορά και το Δήμο Χερσονήσου!. Δεν θα μπορεί να τεκμηριωθεί η αδυναμία εκτέλεσης των υπηρεσιών αποκομιδής. Λόγω του ανταποδοτικού χαρακτήρα των υπηρεσιών αυτών, οι φορείς πρέπει να τις παρέχουν με ίδια μέσα.


Την ίδια επισήμανση είχαν τονίσει στις παρεμβάσεις τους, οι εκπρόσωποι των εργαζόμενων ΟΤΑ Ν. Ηρακλείου σελ 3 και 5 πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ Χερσονήσου .

2. Η Δημοτική Αρχή Χερσονήσου, δήλωνε συνεχώς ότι η εποχικότητα και η διακύμανση εργασιών και ανθρώπινου δυναμικού, την οδηγεί στην λύση της ανάθεσης στον "ευέλικτο" ιδιώτη. Όμως η εποχικότητα λειτουργίας έχει αμβλυνθεί στις συμβάσεις με τον ιδιώτη. Η απόκλιση στις εργασίες, δρομολόγια και στο ανθρώπινο δυναμικό ελαχιστοποιείται. Η διαφορά μεταξύ της πλήρους ανάπτυξης και της χαμηλής ζήτησης υπηρεσιών, ενώ αρχικά ήταν σε αναλογία 5:7 μήνες, στην τελευταία σύμβαση έχει προσδιοριστεί σε 8:4 μήνες. Σε ορισμένες δε εργασίες π.χ. διοικητική υποστήριξη, το κόστος υπολογίζεται για 12μηνη παροχή. 

Το μόνο επιχείρημα που παραμένει είναι η οικονομικότητα και η αποδοτικότητα του μοντέλου.

Πως τεκμηριώνονται αυτά τα δύο στοιχεία;
Έχει δημοσιευτεί ποτέ στα δέκα χρόνια εφαρμογής του μοντέλου ιδιωτικοποίησης:
  • πρόγραμμα δρομολογίων;
  • πρόγραμμα εργασιών;
  • δίκτυο χωροθέτησης κάδων;
  • ανθρώπινο δυναμικό;
  • συνεργεία οδοκαθαρισμού;
  • απολογιστική μελέτη κόστους εργασιών;
Στις εκθέσεις, που συνοδεύουν τον προϋπολογισμό των συμβάσεων, η οικονομία κλίμακας αποδίδεται στο μισθοδοτικό κόστος. Ποιος δεν αναγνωρίζει τον εργασιακό μεσαίωνα που επικρατεί στις εταιρείες καθαρισμού - αποκομιδής στερεών αποβλήτων, όσο αφορά τις συνθήκες εργασίας και τις απολαβές των εργαζομένων; Αυτό το κέρδος επωφελούνται οι Ιδιώτες σε βάρος των εργαζόμενων.
Επωφελείται ο Δημότης το μειωμένο μισθοδοτικό κόστος, απολαμβάνοντας μείωση στα ανταποδοτικά τέλη; Όχι.
Η ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών καθαριότητας δεν συνδέεται με τη μείωση του κόστους. Δεν αναπτύχθηκε η αγορά στο συγκεκριμένο είδος αυτών των υπηρεσιών ώστε να προκύψει ανταγωνισμός. Αντίθετα όπου εφαρμόστηκε μακρόχρονη ιδιωτικοποίηση, εμφανίστηκαν φαινόμενα παγίωσης σχέσης Δήμου και Ιδιώτη. (15 χρόνια, 5 συμβάσεις Δήμου Χερσονήσου με τον ίδιο Ιδιώτη, σε παραλλαγές). Ο δε δημότης γίνεται όμηρος πελατειακών σχέσεων σε υπηρεσίες που έχει εξοφλήσει με τα ανταποδοτικά τέλη, με εργαλείο χειρισμού σε αυτή την περίπτωση "τα απορρίμματα". [βλέπε παραδοχές σελ 25, 32 στο πρακτικό συνεδρίασης ΔΣ ].

Άρα είναι ψευδές ότι, η ιδιωτικοποίηση, 
αποτελεί εργαλείο παροχής οικονομικότερων και καλύτερων υπηρεσιών.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.