Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017

Συγκρότηση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας στους 7 περιφερειακούς Δήμους του Ν.ΗρακλείουΠρόσφατα, δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 3757 τ.Β/25.10.2017) η "Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (ΥΑΕ) 2016 – 2020"

Μερικά αποσπάσματα από το κείμενο:
  • "Η πρόληψη στους χώρους εργασίας συνήθως περιορίζεται σε μελέτες εκτίμησης κινδύνου -αν υπάρχουν- δίχως ουσιαστικό περιεχόμενο και αντίκρυσμα, σε τυπικές επισκέψεις, σε κοινότοπες παρατηρήσεις και σε συνταγογράφηση για τους/τις εργαζόμενους/ες, ενώ από την άλλη, οι σοβαροί κίνδυνοι που οφείλονται στην άσκηση της εργασιακής δραστηριότητας περνούν απαρατήρητοι και συνεπώς δεν αντιμετωπίζονται"
  • "Μειωμένος αριθμός ελέγχων τήρησης νομοθεσίας, λόγω υποστελέχωσης των δομών ελέγχου"
  • "Ανυπαρξία Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ)''
  • "Ανυπαρξία αξιόπιστου συστήματος καταγραφής της επαγγελματικής νοσηρότητας (εργατικά ατυχήματα και επαγγελματικές ασθένειες"
  • "..ποτέ δεν δημιουργήθηκε στη χώρα μας φορέας για την ασφάλιση του επαγγελματικού κινδύνου, στον οποίο σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, το ασφάλιστρο καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο από την εργοδοτική πλευρά (το εργασιακό περιβάλλον που μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην υγεία των εργαζομένων βρίσκεται στην ιδιοκτησία, εποπτεία και αποκλειστική ευθύνη του εργοδότη). Συνεπώς, το τεράστιο αυτό κόστος (κατά μέσο όρο στο 4% του ΑΕΠ της εθνικής οικονομίας) μετακυλίεται στη χώρα μας στα Ασφαλιστικά Ταμεία, τα οποία φυσικά δεν μπορούν να είναι βιώσιμα μετά την ανάληψη του."
Ας μην αναρωτιόμαστε που στα χρόνια της οικονομικής κρίσης και λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας, της έλλειψης προσωπικού και της πλημμελούς συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, παρουσιάστηκε στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων, πολλά από αυτά θανατηφόρα, ιδιαίτερα στις υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων.


 
Μην θρηνείτε- Οργανωθείτε!


Ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Ηρακλείου σχεδιάζει να προχωρήσει, για πρώτη φορά, στην συγκρότηση Επιτροπών Υγείας και Ασφάλειας ανά Δήμο, στους 7 περιφερειακούς Δήμους του Νομού, σύμφωνα με τα άρθρα 4,5,6,7 του Ν. 3850/2010. Με χρονοδιάγραμμα εφαρμογής το τέλος του έτους 2017 θα εκλεγούν δυο (2) μέλη σε Δήμους που έχουν 20 - 100 εργαζομένους και τρία (3) μέλη σε Δήμους που έχουν 101 - 300 εργαζομένους. 
Η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΕΥΑΕ), είναι όργανο συμβουλευτικό, με θητεία δύο χρόνων και έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Εκπαίδευση στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Μαλεβιζίουα) μελετά τις συνθήκες εργασίας στην επιχείρηση, προτείνει μέτρα για τη βελτίωση τους και του περιβάλλοντος εργασίας, παρακολουθεί την τήρηση των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια και συμβάλλει στην εφαρμογή τους από τους εργαζομένους,

β) σε περιπτώσεις σοβαρών εργατικών ατυχημάτων ή σχετικών συμβάντων προτείνει τα κατάλληλα μέτρα για την αποτροπή επανάληψής τους,

γ) επισημαίνει τον επαγγελματικό κίνδυνο στους χώρους ή θέσεις εργασίας και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπισή του, συμμετέχοντας έτσι στη διαμόρφωση της πολιτικής της επιχείρησης, για την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου,

δ) ενημερώνεται από τη διοίκηση της επιχείρησης για τα στοιχεία των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών που συμβαίνουν σε αυτήν,

ε) ενημερώνεται για την εισαγωγή στην επιχείρηση νέων παραγωγικών διαδικασιών, μηχανημάτων, εργαλείων και υλικών ή για τη λειτουργία νέων εγκαταστάσεων σε αυτή, στο μέτρο που επηρεάζουν τις συνθήκες υγείας και ασφάλειας της εργασίας,

στ) σε περίπτωση άμεσου και σοβαρού κινδύνου καλεί τον εργοδότη να λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα, χωρίς να αποκλείεται και η διακοπή λειτουργίας μηχανήματος ή εγκατάστασης ή παραγωγικής διαδικασίας,

ζ) μπορεί να ζητεί τη συνδρομή εμπειρογνωμόνων για θέματα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, ύστερα από σύμφωνη γνώμη του εργοδότη.

Ένα χρόνο πριν ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Ηρακλείου ξεκίνησε εκστρατεία για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στους Ο.Τ.Α., στηριζόμενη σε τρεις άξονες:
  1. εκπαίδευση των εργαζόμενων.
  2. ενημέρωση των δημοτικών Αρχών για το καινούριο νομοθετικό πλαίσιο (Ν.3850/10)
  3. πρόκληση ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας.

 Υπηρεσίες Καθαριότητας Δήμων Γόρτυνας και Φαιστού
1) Οργανώθηκαν για τους εργαζόμενους των περιφερειακών Δήμων του Ν. Ηρακλείου, εκπαιδευτικές συναντήσεις, με θέμα τις εργασίες σε ύψος και τις εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων, υπό την επίβλεψη του ΣΕΠΕ Ηρακλείου και του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.
 Οι συναντήσεις απευθύνονταν σε ομάδες στόχους, ανάλογα με τις ειδικότητες και αρμοδιότητες και περιελάμβαναν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.


Υπηρεσίες Καθαριότητας Δήμων Γόρτυνας και Φαιστού


Χαρακτηριστική η αναφορά του Τεχνικού Ασφαλείας  κ. Βλασόπουλου, για τα κρίσιμα προβλήματα της εκπαίδευσης, στο προσωπικό των Υπηρεσιών αποκομιδής:
2) Στο δεύτερο άξονα της εφαρμογής του Ν. 3850/10 για παροχή υπηρεσιών γιατρού εργασίας και τεχνικού ασφαλείας, οι εργαζόμενοι πέτυχαν πρόσφατα ένα σημαντικό βήμα. Όλοι οι περιφερειακοί Δήμοι του Νομού έχουν υπογράψει συμβάσεις για την παροχή υπηρεσιών γιατρών εργασίας. Πότε θα παρασχεθούν υπηρεσίες τεχνικών ασφαλείας στο σύνολο των περιφερειακών δήμων; Αυτός είναι ο επόμενος στόχος.


3) Για τον τρίτο άξονα της πρόκλησης ελέγχου τήρησης της νομοθεσίας, σχετική είναι η  ανάρτηση:  Φύλλα Ελέγχου

Είναι στοίχημα αν και σε ποιο βαθμό θα διεκδικηθεί η εδραίωση και η ουσιαστική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, ειδάλλως η  Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία 2016 – 2020 θα παραμείνει διαπιστώσεις.

ΦΕΚ 3757/τ.Β/25-10-2017 "Έγκριση Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία για τα έτη 2016-2020"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.