Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Μέλη του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Ν.Ηρακλείου - Μόνιμοι, Αορίστου, Συμβασιούχοι με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου. Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής. Άρθρο 5ο Καταστατικού


Η ανασφάλεια, η αβεβαιότητα και η απαξίωση της εργασιακής θέσης και των αποδοχών είναι κοινή.
Η συλλογική διεκδίκηση είναι ο δρόμος.
Με το νέο καταστατικό του Συλλόγου, που ισχύει μετά την ψήφισή του, την 3η Μαρτίου 2017, δικαίωμα εγγραφής ως Μέλη, έχουν και οι Συμβασιούχοι με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου στους Δήμους του Νομού.


ΑΡΘΡΟ 5ο
Μέλη
Μέλος του Συλλόγου καθίσταται κάθε Υπάλληλος:

1.1. που υπηρετεί σε Δήμο, κοινωφελείς και δημοτικές Επιχειρήσεις και σε κάθε εν γένει νομικό πρόσωπο που ανήκει, εποπτεύεται ή επιτηρείται από Δήμο, που βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου, με σχέση εργασίας μόνιμου δικαίου ή αορίστου χρόνου.

1.2. που υπηρετεί σε Δήμο, κοινωφελείς και δημοτικές Επιχειρήσεις και σε κάθε εν γένει νομικό πρόσωπο που ανήκει, εποπτεύεται ή επιτηρείται από Δήμο, που βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου, ύστερα από δημοσίευση προσωρινών πινάκων ΑΣΕΠ.

1.3. με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου και συγκεκριμένα έχει ενεργή ιδιότητα εργαζόμενου ΟΤΑ συνεχή πάνω από 2 μήνες, με σύμβαση σε Δήμο, σε κοινωφελείς και δημοτικές Επιχειρήσεις και σε κάθε εν γένει νομικό πρόσωπο που ανήκει, εποπτεύεται ή επιτηρείται από Δήμο, που βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου.

1.4. που υπηρετεί στις Κοινωνικές Δομές των Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Βοήθεια στο Σπίτι, Κ.Η.Φ.Η., Κ.Δ.Η.Φ., Κ.Δ.Α.Π., Κ.Δ.Α.Π.- Μ.Ε.Α., που βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου, και απασχολείται συνεχώς πάνω από δυο (2) μήνες.

1.5. που υπηρετεί, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στα προγράμματα Ε.Σ.Π.Α., σε Δήμο, σε κοινωφελείς και δημοτικές Επιχειρήσεις και σε κάθε εν γένει νομικό πρόσωπο που ανήκει, εποπτεύεται ή επιτηρείται από Δήμο, που βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου και απασχολείται συνεχώς πάνω από δυο (2) μήνες.

1.6. που υπηρετεί, σε Δήμο, σε κοινωφελείς και δημοτικές Επιχειρήσεις και σε κάθε εν γένει νομικό πρόσωπο που ανήκει, εποπτεύεται ή επιτηρείται από Δήμο, που βρίσκεται στο Νομό Ηρακλείου, με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες μετατρέπονται οι συμβάσεις σε Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου και αναμένουν τη δημοσίευση της κατάταξής τους σε Φ.Ε.Κ "

Υπεύθυνη Δήλωση Εγγραφής Μέλους

Νέο καταστατικό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.